COLOURBOX41704834

Rahasto on päivittänyt kriteereitä hakijoilta saadun palautteen ja rahaston asiantuntijoiden kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella. Tavoitteena on ollut selventää, mitä hakijoilta edellytetään projektitukea hakiessa.

Hakemuksia arvioidaan jatkossa kolmen kriteerin pohjalta: taiteellinen/kulttuurinen sisältö ja tavoitteet, pohjoismainen merkittävyys ja yhteistyö projektissa sekä asianmukainen ja realistinen taloussuunnitelma. Voit lukea lisää arviointikriteereistä verkkosivuiltamme.

Projektituen seuraava hakuaika päättyy 3. lokakuuta 2022. Hakemuksia voi lähettää Oman Sivun kautta maanantaista 29. elokuuta lähtien. Vastaukset hakemuksiin lähetetään noin 7 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Kaksi vuosittaista hakukierrosta vuodesta 2023 alkaen
Osana kriteerien tarkistamista rahasto on päättänyt siirtyä kolmesta vuotuisesta hakuajasta kahteen vuotuiseen hakuajankohtaan vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteena on ollut tasapainottaa projektituen hakuaikoja suhteessa uudempiin Opstart- ja Globus Opstart -ohjelmiin, joissa hakuaika on jatkuva, sekä rahaston upouuteen Globus Call -ohjelmaan, jonka ensimmäinen hakuaika päättyy syksyllä.

Rahasto jakaa projektitukea taide- ja kulttuurihankkeille, jotka eri tavoin rakentavat ja kehittävät rajoja ylittävää yhteistyötä eri puolilla Pohjolaa. Painotamme projektien omaperäisyyttä ja niiden sisältämää Pohjoismaiden välistä yhteistyötä, mutta toivotamme tervetulleiksi myös projekteja, jotka kurkottavat eri tavoin Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Viimeisimmällä projektituen hakukierroksella rahasto myönsi 6 003 000 Tanskan kruunua eri taide- ja kulttuuriprojekteille. Tuettujen projektien joukossa oli islantilaisen LungA School:n kokeellinen projekti Air Conditions 2022 - a correspondence, joka on norjalaisen ja islantilaisen radioaseman yhteistyöhanke, jossa tuotetaan ohjelmasarja perustuen eri taiteilijoiden tulkintaan ilmasta ja sen roolista yhteiskunnassamme. Toinen tuettu projekti oli innovatiivinen, taiteilijalähtöinen pop-up-aloite MoNDA - Museum of Nordic Digital Art. Projektissa keskitytään pohjoismaiseen ja kansainväliseen nykytaiteeseen, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR), 3D-tulostusta ja -skannausta sekä NFT-kryptovaluuttatekniikkaa (non-fungible tokens). Lue lisää aiemmin tuetuista projekteista täältä.

Voit lukea lisää projektituesta ja päivitetyistä kriteereistä täältä.