Opstart

Muutokset tarkoittavat sitä, että korona-aikaan Opstart-tukea voi hakea matka- ja kokouskustannusten lisäksi enemmässä määrin myös muun tyyppisiin tarkoituksiin, kuten palkkioihin, materiaalikustannuksiin sekä muihin kuluihin, jotka ovat välttämättömiä projektin toteuttamiselle. Palkkioiden osuus Opstart-projektin budjetista voi olla enintään 20 000 DKK 31.12.2020 saakka, minkä jälkeen Opstart-tuesta voi jälleen käyttää enintään 1/3 palkkioihin.

Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. Tukea voi hakea korkeintaan 25 000 Tanskan kruunua, ja päätökset hakemuksiin annetaan 20 työpäivän kuluessa.