ian-dooley-325436.jpg

#MeToo-kampanja on kohdistanut viime viikkoina paljon huomiota Pohjoismaiden seksuaalisiin ahdistelu- ja hyväksikäyttötapauksiin. Kulttuurialan monilta osa-alueilta kuullut lukuisat kertomukset viittaavat siihen, että kyse ei ole vain yksittäistapauksista vaan kaavamaisuudesta ja rakenteista, joiden purkaminen on meidän kaikkien vastuulla. Pidämme päivänvaloon tulleita ahdistelutapauksia vastenmielisinä ja haluamme ilmaista tukemme kaikille ahdistelua kokeneille.

Pohjoismainen kulttuurirahasto suhtautuu vakavasti kulttuurialalla ilmenneisiin epäkohtiin. Pohjola ja muu maailma ovat suurten yhteiskunnallisten haasteiden edessä. Pidämme ihmisarvon loukkaamattomuutta kehityksen ja menestyksen edellytyksenä muuttuvassa maailmassa, jossa juuri taide ja kulttuuri voivat tarjota rajatonta ja avointa yhteenkuuluvuutta. Tämän vuoksi Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee jatkossakin vain toimijoita, jotka edistävät ilmaisun monimuotoisuutta ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta.

Taide ja kulttuuri tarjoavat meille ainutlaatuisia mahdollisuuksia muiden ihmisten todellisuuden ymmärtämiseen. Juuri se auttaa kehittämään luovuutta, empatiaa ja vastustuskykyä. Tämän vuoksi kenenkään pohjoismaiseen projektiin osallistuvan ei pidä joutua pelkäämään ahdistelua ja hyväksikäyttöä. Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön kaikilla toimijoilla on jatkossa elintärkeä tehtävä: edellytysten luominen sille, että ihmisarvon loukkaamattomuutta kunnioitetaan ehdoitta ja riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta.

#MeToo-kampanjan vetoomukset auttavat muuttamaan nykyisiä rakenteita ja tekemään näkyväksi aiempia ahdistelu- ja hyväksikäyttötapauksia. Vaikenemisen kulttuuri on rikottava, eikä seksististä kielenkäyttöä pidä hyväksyä. Hyväksikäyttötapauksia ei saa antaa anteeksi, vaan niistä on ilmoitettava ja ne on käsiteltävä kunkin Pohjoismaan oikeuslaitoksessa.

#MeToo on osoittanut, että kulttuurielämän kaikkien toimijoiden on otettava nykyistä suurempi vastuu ja näytettävä esimerkkiä siitä, että ihmisarvon loukkaamattomuus on kehityksen ja menestyksen edellytys.

Kööpenhaminassa 5. joulukuuta 2017
Hallitus

Paavo Arhinmäki (FI)
Kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja

Riitta Kaivosoja (FI)
Ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

Valgerður Gunnarsdóttir (IS)
Parlamentin jäsen

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson (IS)
Kirjailija ja muusikko

Kristin Danielsen (NO)
Johtaja, kulttuuriasiainneuvos

Jorodd Asphjell (NO)
Parlamentin jäsen

Mogens Jensen (DK)
Parlamentin jäsen

Per Voetmann (DK)
Sektorin johtaja: kulttuuri, vapaa-aika ja kansalaisten palvelut, Lollandin kunta

Peter Johnsson (varajäsen) (SE)
Eduskunnan jäsen

Staffan Forssell (SE)
Valtion kulttuurineuvoston johtaja

Martin Næs (FO)
Osastopäällikkö, Mentamálaráðið

Mikael Staffas (AX)
Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

Johan Lund Olsen (varajäsen) (GL)
Poliittinen neuvonantaja