Nordens%20Hus%20P%C3%A5%20F%C3%A6r%C3%B8erne509948

Tapaamisessa keskitytään kahteen Pohjoismaissa merkittävään kulttuuripoliittiseen aiheeseen: “käsivarsiperiaatteeseen” (eng. arm’s length principle) ja taiteen laatu -käsitteeseen. Kokoukseen osallistuu valikoitu joukko taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, poliittisia instituutioita, tutkijoita ja toimittajia eri puolilta Pohjoismaita.

Teatteriryhmä Fix & Foxy on saanut tehtäväkseen fasilitoida osan keskusteluista hyödyntäen taiteellista lähestymistapaa. Tämä voi esimerkiksi olla vierailu paikallisten kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden luona, jonka yhteydessä keskustellaan Färsaarten kulttuurielämästä ja taiteen ehdoista paikallisella tasolla. Tarkoituksena on tutkia ja pohtia ratkaisuja kaikkialla esiintyviin taiteen ja kulttuuripolitiikan haasteisiin.

Tapaamisessa käytyjen keskustelujen pohjalta laaditaan raportti, joka julkaistaan kokouksen jälkeen.

Tapaaminen on esimmäinen osa uutta pohjoismaista kumppanuushanketta, jonka puitteissa järjestetään vuosien 2022-2024 aikana useampi keskustelutilaisuus eri puolilla Pohjoismaita. Tavoitteena on nostaa taide ja kulttuuripoliittiset kysymykset osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Mukana hankkeessa ovat ajatushautomo a/nordi/c, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Pohjolan talo Färsaarilla, Pohjolan talo Reykjavikissa, Pohjola-instituutti Ahvenanmaalla, Pohjola-instituutti Grönlannissa ja Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Kumppanuushankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa kulttuuri-, taide- ja poliittisten toimijoiden kesken sekä mahdollistaa kulttuuripolitiikan kehittämiseen keskittyvää keskustelua paikallisesta/alueellisesta, kansallisesta ja pohjoismaisesta näkökulmasta.

Hankkeen seuraava kokous järjestetään marraskuussa Hanasaaressa Espoossa. Tarkoituksena on järjestää yksi kokous jokaisessa kumppanuuteen kuuluvassa kulttuurikeskuksessa tai -instituutissa.