billede3.png

Kuinka voimme kehittää nykymusiikin kenttää entistä monimuotoisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan? Kuinka luoda säveltäjille uusia menestymismahdollisuuksia sekä edistää nykymusiikin asemaa Pohjoismaissa ja muualla maailmassa, ja miten taata musiikille entistä laajempi yleisöpohja?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin 13. syyskuuta pidetyssä seminaarissa, jonka aiheena oli säveltäjien ja muiden nykymusiikin alalla toimivien ammattilaisten nykyiset ja tulevat työskentelyolosuhteet. Seminaari järjestettiin osana Ultima-musiikkifestivaalin ohjelmaa tuoden yhteen yli 50 kansainvälistä musiikkialan toimijaa. 

Keynote-puhujina olivat: 

  • Hanna Hartmann, säveltäjä
  • Susanna Eastburn, Chief Executive, Sound and Music, Lontoo
  • Du Yun, säveltäjä ja taiteellinen johtaja, New York
  • Christos Carras, General Manager, Onassis Cultural Centre, Ateena

Tapahtumassa käydyissä keskusteluissa korostettiin kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen tärkeyttä. Tärkeänä koettiin olemassa olevien rakenteiden uudistamista sekä yhteistyö- ja työskentelymahdollisuuksien näkemistä globaalista näkökulmasta.  

Julkaistuun katalogiin on koottu yhteen seminaarissa esiin nousseita ideoita ja ehdotuksia inspiraatioksi tulevaa varten.