Aaron Burden 3Dc I 65Ug Unsplash

Globus Opstart -tukiohjelma on osa rahaston laajempaa Globus-panostusta, joka tämän lisäksi koostuu globaaleista kumppanuusprojekteista ja uudesta monivuotisesta tukiohjelmasta, jonka odotetaan käynnistyvän keväällä 2022.

Ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana rahasto on pannut alulle uusia pilottiprojekteja ja kumppanuushankkeita useiden pohjoismaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämä työ on edistänyt tiedon ja kokemuksen kartuttamista sekä luonut pohjaa Globus Opstart -tukiohjelman päivitetyille kriteereille ja Globus-ohjelman jatkokehittämiselle.

Viimeisimpien tuettujen projektien joukossa ovat mm. intersektionaaliseen ja feministiseen lähestymistapaan pohjautuva projekti nimeltä SKÄL /ɧɛːl/ for weaving, sekä Suomen ja Meksikon välinen ROTULAMA-projekti, joka käsittelee pienten kauppojen uudelleen elvyttämistä osana kaupungistumiskehitystä.

Globus Opstart -tukea on mahdollista hakea jälleen 11. tammikuuta 2022 alkaen.

Lue lisää uusista kriteereistä Globus Opstart -tukiohjelmassa täältä.