ANORDIC Backgrounds15

A/nordi/cin hallituksen puheenjohtajana toimii Leif Jakobsson, jolla on vahva pohjoismainen yhteistyötausta sekä pitkä kokemus useiden pohjoismaisten kulttuurilaitosten hallitus- ja luottamustehtävistä:

"A/nordi/cin lanseeraus on suuri askel, koska kyseessä on taiteen ja luovien alojen ensimmäinen yhteispohjoismainen ajatuspaja. Haluamme olla uusi ja erilainen toimija, joka uskaltaa katsoa tulevaan ja avata politiikan kirjoa uudelleen taiteelle ja kulttuurille. Tälle on näinä aikoina tarvetta, etenkin kun ajatellaan koronapandemian valtavaa vaikutusta pohjoismaiseen ja kansainväliseen kulttuurielämään. Taide ja luovat alat ovat yhteenkuuluvuuden, arvojen ja kehityksen perusedellytyksiä. Tarvitsemme uuden äänen, joka toimii poikki taiteen ja politiikan kentän ja kysyy niitä kysymyksiä, joita kukaan muu ei halua esittää", Jakobsson toteaa.

Ajatuspajan työn tarkoituksena on selkeyttää taiteen arvoa ja roolia yhteiskunnassa sekä edistää pohjoismaisen kulttuuripolitiikan tietopohjaista ja tulevaisuuslähtöistä kehittämistä. Konseptin perustana on dynaaminen malli, jossa tieto ja tutkimukset nivoutuvat yhteen kulttuuripoliittisten keskustelujen ja kohtaamisten kanssa. Lisäksi hyödynnetään erilaisista kumppanuusprojekteista saatavia käytännön kokemuksia. Työhön osallistetaan taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, tutkijoita, politiikan toimijoita, kansainvälisiä tahoja ja muiden alojen edustajia kaikkien osapuolten eduksi.

A/nordi/c tulee mm. kehittämään uudenlaisia kohtaamispaikkoja ja keskustelufoorumeita, joissa taiteen, luovien alojen ja kulttuuripolitiikan toimijat voivat käsitellä monimutkaisia teemoja tavallista vapaammin ja avoimemmin. Työtä tehdään yli maa-, sektori- ja paikkakuntarajojen kaikkialla Pohjoismaissa.

Vahva pohjoismainen lähtökohta
Ajatuspajan työskentelyn keskeinen lähtökohta on pohjoismaisuus, joka heijastuu myös itse organisaatioon, sen nimeen, yhteistyökumppaneihin ja hallituksen kokoonpanoon. Leif Jakobssonin lisäksi hallituksessa ovat Kööpenhaminan yliopiston "Art as Forum" -tutkimusohjelman johtaja Frederik Tygstrup, ruotsalainen toimittaja Gunilla Kindstrand, strategiseen ennakointiin keskittyvän Bespoke Copenhagenin toimitusjohtaja Ditte Graa Wulff sekä Talent Norge -säätiön toiminnanjohtaja Maria Mediaas Jørstad. Suomesta organisaatiota on ollut mukana perustamassa myös Kai Lehikoinen, Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA:n johtaja.

A/nordi/c on syntynyt Pohjoismaisen kulttuurirahaston käynnistämän kumppanuushankkeen pohjalta. Pohjoismaisen kulttuurirahaston apulaisjohtaja ja a/nordi/c-projektiryhmän vt. vetäjä Eline Sigfusson toteaa pohjoismaisen lähtökohdan tarjoavan ainutlaatuisen mahdollisuuden saavuttaa uusia synergioita, jakaa tietoa ja vaihtaa kokemuksia alan monien erilaisten toimijoiden kesken. Pohjoismainen näkökulma mahdollistaa myös keskustelujen irrottamisen konkreettisista kansallisista konteksteista ja ajattelutapojen tuulettamisen:

"Pohjoismailla on monia yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät kulttuuripolitiikan perusperiaatteisiin, taiteen ja kulttuurin organisointiin sekä niiden julkisen rahoittamisen perinteisiin. Näitä institutionaalisia seikkoja voidaan vertailla Pohjoismaiden kesken ja ymmärtää siten kulttuuripolitiikan vaikutusten muutoksia pohjoismaisittain.

Sitoutuminen kulttuuriin ja kulttuuripolitiikkaan on perinteisesti ollut vahvaa, mutta nyt Pohjoismaiden kulttuuripolitiikka on valitettavasti pysähdyksen tilassa. Kulttuuripolitiikan riippumattomuus on rapautunut ja taiteilijoiden ja kulttuuri-instituutioiden liikkumatila supistunut. Kehityksen kääntämiseksi on tehtävä uudenlaista yhteistyötä, tuettava uudenlaisia tiedon muotoja, kutsuttava uusia toimijoita mukaan keskusteluun ja luotava foorumeja ja konteksteja yli ammatillisten ja yhteiskunnallisten rajojen. Pohjoismaiden vapaalla ja riippumattomalla taide- ja kulttuurielämällä on vuosikymmenten perinteet. Nyt meillä on historiallinen tilaisuus kulkea etulinjassa ja näyttää tietä kohti tulevaisuutta, jossa taiteella ja kulttuurilla on entistä keskeisempi ja vaikuttavampi asema", Eline Sigfusson sanoo.

Lue lisää a/nordi/cista ja tilaa uutiskirje: www.anordic.org.