COLOURBOX21307713

Pohjoismainen kulttuurirahasto seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä maailmalla sekä niitä toimenpiteitä, joita eri Pohjoismaissa on käynnistetty taide- ja kulttuurialan tukemiseksi kriisin aikana. Olemme olleet yhteydessä useisiin tuensaajiin ja suhtaudumme myös jatkossa joustavasti kaikkiin tilanteesta aiheutuviin projektimuutoksiin.

Rahasto pyrkii takaamaan, että arviointikriteerimme ovat ajankohtaisia ja että ne tukevat taide- ja kulttuurielämän kehitystä ja uudistumista muuttuneissa olosuhteissa. Mullistusten aikana juuri taide voi toimia yhdistävänä ja kokoavana tekijänä, joka saa meidät pohtimaan maailmaa ja ymmärtämään oman roolimme uudella tavalla. Rahasto tukee projekteja, joissa tehdään yhteistyötä yli rajojen. Tämä tuo mukanaan erityisiä haasteita, mutta ehkäpä myös uusia mahdollisuuksia aikana, jona fyysiset rajat ovat suljettu.

Projektituen seuraava haku
Pohjoismainen kulttuurirahasto vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia tavalliseen tapaan korona-aikana. Seuraava takaraja projektituen hakemuksille on 4.5.2020. Vastaukset hakemuksiin lähetetään n. 7 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.  

Koronarajoitukset ovat rajoittaneet mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja välittää projekteja yli maiden rajojen. Otamme siksi mielellämme vastaan hakemuksia projekteihin, joissa työskennellään digitaalisten ja muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen parissa fyysisten kokoontumisten ja tapahtumien sijaan. Tuttuun tapaan suhtaudumme avoimesti erilaisiin näkökulmiin ja tulkintoihin pohjoismaisuudesta, ja otamme huomioon, että pohjoismainen merkittävyys voi ilmetä projekteissa monin eri tavoin.

Koska monissa maissa rajoitusten kesto on vielä epävarmaa, suhtautuu rahasto joustavasti muutoksiin projektien sisällössä ja aikatauluissa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Hakukriteerien mukaan projektin on päätyttävä viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä vuodesta, jolloin tuki on myönnetty. Tämä mahdollistaa projektien varovaisen ja pitkäjänteisen suunnittelun. Projektikautta on mahdollista pidentää myös yli maksimikauden entiseen tapaan, mikäli se katsotaan välttämättömäksi.

Lue lisää projektituesta täällä

Mukautuksia Opstart-kriteereissä
Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. Opstart tukee yhteistyössä tapahtuvaa lupaavien projekti-ideoiden kehittelyä.

Opstart-tukea haetaan tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. Koronatilanteesta johtuen rahaston tukea voi vuonna 2020 enemmässä määrin hakea muun tyyppisiin tarkoituksiin, kuten palkkioihin, materiaalikustannuksiin sekä muihin kuluihin, jotka ovat välttämättömiä projektin toteuttamiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkioiden osuus Opstart-projektin budjetista voi poikkeuksellisesti olla korkeintaan 20 000 Tanskan kruunua. Uusi sääntö on voimassa 31.8.2020 saakka, minkä jälkeen Opstart-tuesta voi jälleen käyttää enintään 1/3 palkkioihin.

Opstart-tukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua, ja hakemuksiin vastataan 20 työpäivän kuluessa. Projekti voi alkaa tukipäätöksen vastaanottamisen jälkeen, eli aikaisintaan 20 työpäivän jälkeen hakemuksen lähettämisestä. Projektien on lähtökohtaisesti päätyttävä vuoden sisällä projektin aloituspäivästä. Koronatilanteen vuoksi tämä ei kuitenkaan koske vuonna 2020 haettuja ja myönnettyjä tukia.  

Lue lisää Opstart-tuesta täällä