Orka (FO) RADAR - foto Kio Jørgensen (2).jpg

Rahasto jakaa puls-järjestäjille samalla 4,8 miljoonaa Tanskan kruunua, joten panostus on saanut ensimmäiseen puls-vuoteen verrattuna 600 000 kruunun lisävahvistuksen ja yhteensä 22 uutta keikkapaikkaa ja festivaalia.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel kommentoi panostusta näin:

”Panostus on esimerkki siitä, miten vahvat kansainväliset verkostot nostavat kulttuurielämän tasoa. Valitut konserttijärjestäjät tekevät upeaa työtä Pohjoismaiden musiikkielämän kehittämiseksi, ja se on jo nyt yksi puls-ohjelman tuloksista. Konserttijärjestäjät sitoutuvat kiinnittämään pohjoismaisia artisteja tietyllä aikavälillä, mikä on parantanut myös artistien mahdollisuuksia vakiinnuttaa nimeään Pohjoismaissa. Olemme hyvin kiitollisia ja ylpeitä siitä, että voimme olla puls-tuen avulla luomassa näin ainutlaatuista ja monipuolista järjestäjäverkostoa ja tarjoamassa samalla paljon uusia konserttielämyksiä laajalle pohjoismaiselle yleisölle.”

Nyt jaettu puls-tuki antaa 40 nykyiselle puls-järjestäjälle mahdollisuuden jatkaa työtään tulevana vuonna. Lisäksi rahasto on valinnut uusia puls-järjestäjiä Grönlannissa, Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla.

Pohjoismainen kulttuurirahaston erityisasiantuntija Søren Staun toteaa näin:

”Tänä vuonna onnistuimme saamaan kaikki Pohjoismaat mukaan panostukseen. Varsinkin Islanti erottui hakukierroksella edukseen, ja sinne perustetaan pulsin ansiosta vahva pohjoismaisten artistien esiintymispaikkaverkosto. Lisäksi rahasto on vahvistanut Ruotsin järjestäjäkenttää viidellä uudella järjestäjällä, minkä mahdollisti Ruotsin hallituksen erityismääräraha.”

Järjestäjille on myönnetty tukea yhteensä 354 konsertin järjestämiseen sekä varoja yleisötyöhön. Tukea saa vuodeksi kerrallaan konkreettiselle ohjelmistolle, johon sisältyy 3–8 konserttia. Toteutusaika on elokuusta 2018 elokuuhun 2019. Järjestäjiltä edellytetään konserttien osittaista omarahoitusta. Omarahoitusosuus on noin kaksi kolmasosaa, joten pohjoismaisiin puls-konsertteihin investoidaan tulevana vuonna yhteensä noin 15 miljoonaa Tanskan kruunua.

Valitut 62 puls-järjestäjää jakautuvat maittain seuraavasti:

Tanska

15

Suomi

10

Färsaaret

4

Grönlanti

1

Islanti

10

Norja

8

Ruotsi

13

Ahvenanmaa

1

 


Lataa lista tuetuista keikkajärjestäjistä


Rahoitus

Vuosien 2018–2019 puls-rahoitus katetaan seuraavasti:

  • 3,5 miljoonaa Tanskan kruunua Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Rahasto on varannut rahoituksen myös vuodeksi 2019
  • 500 000 Tanskan kruunua Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvostolta.
  • 400 000 Tanskan kruunua Tanskan taiderahaston musiikkialan hanketukitoimikunnalta. Tämä erityismääräraha on käytetty seitsemän tanskalaisen esiintymispaikan tukemiseen.
  • 30 000 euroa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Musiikin edistämissäätiöltä. Tämä erityismääräraha on käytetty neljän suomalaisen esiintymispaikan tukemiseen.
  • 156 000 Tanskan kruunua Ruotsin hallitukselta. Tämä määräraha mahdollisti puls-tuen neljälle ylimääräiselle ruotsalaiselle esiintymispaikalle.

Valintaprosessi

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kulttuurirahoitusviranomaiset ovat käyneet läpi kaikki oman maansa hakemukset. Viranomaiset ovat arvioineet hakijoiden osaamisen alalla ja kyvyn tehdä laadukasta työtä, joka liittyy innovatiivisiin artisteihin ja innovatiiviseen ohjelmistoon. Tämän jälkeen rahaston puls-asiantuntijat ovat arvioineet hakemukset painottaen ehdotetun musiikkiohjelmiston ja järjestäjäyhteistyön laatua sekä kehittämistä. Lopulliset järjestäjävalinnat on tehty näiden kahden arvioinnin pohjalta.

Ohjelman kehittäminen

Ohjelma on kehitetty yhdessä kansallisten tukijärjestelmien ja elävän musiikin organisaatioiden kanssa, ja vuoropuhelua on käyty myös pohjoismaisten konserttijärjestäjien kanssa.

Tiedustelut:

Søren Staun, erityisasiantuntija, +45 2228 8686