Tietoa rahastosta

Luomme yhdessä uutta Pohjolaa ylittämällä rajoja kulttuurin keinoin. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tavoitteena on uudistuva ja dynaaminen pohjoismainen taide- ja kulttuurielämä, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Pohjoismaiden taiteen ja kulttuurin myönteistä kehitystä tukemalla Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin välistä kulttuuriyhteistyötä. Tämä tapahtuu kehittämällä osaamista, edistämällä verkostoitumista sekä myöntämällä taloudellista tukea.

Rahasto on tehnyt kulttuuriyhteistyötä vuodesta 1966 lähtien yhteispohjoismaisen sopimuksen pohjalta. Rahaston budjetti on nykyisin 36 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 4,8 miljoonaa euroa). Siitä valtaosa jaetaan tukena pohjoismaisille kulttuuriprojekteille, joita toteutetaan niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolellakin. Viime vuosina rahasto on lisäksi osallistunut aktiivisesti verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista pohjoismaisen kulttuuripolitiikan kehittämiseksi.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista, jonka Pohjoismaiden neuvosto hyväksyy. Rahasto on siten osa virallista pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on toimintasopimuksen mukaan myös mahdollisuus otta vastaan rahoitusta muilta tahoilta tavoitteidensa toteuttamiseksi. puls-tuen yhteydessä lisärahoitusta ovat antaneet Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto, MES (Suomen musiikin edistämissäätiö) ja Valtion taiderahasto Tanskassa.

Projektituki: Projektituen jakaminen on ollut Pohjoismaisen kulttuurirahaston perustehtävä aina perustamisvuodesta 1966 lähtien. Nykyisin rahasto jakaa kolmenlaista tukea: yleistä projektitukea, jolla on kolme vuotuista hakuaikaa, OPSTART-käynnistystukea ja panostustukea. 

OPSTART: OPSTART-käynnistystuki julkistettiin huhtikuussa 2015. Käynnistystukea myönnetään taide- ja kulttuuriprojektien ensimmäiseen ideointi- ja verkostoitumisvaiheeseen, ja sen on tarkoitus antaa hakijoille eväitä myöhemmin toteutettaviin suurempiin pohjoismaisiin hankkeisiin. Hakuaika on jatkuva, ja hakijat saavat rahaston päätöksen kahdessa viikossa. Käynnistystukea myönnetään enintään 25 000 Tanskan kruunua (noin 3 400 euroa).

Panostustuki: Rahasto myöntää joka toinen vuosi 3 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 400 000 euroa) yhdelle tai useammalle, tiettyyn ajankohtaiseen ja tärkeään teemaan liittyvälle pohjoismaiselle yhteistyöprojektille. Tukimuodosta käytetään tällä hetkellä nimitystä rahaston temaattinen panostus tai erityisteema. Lisäksi rahasto on varannut osan tukibudjetistaan kohdennettuihin panostuksiin, joilla tuetaan rahaston kulttuuripoliittista kehitystyötä. Panostusten tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja niitä kehitetään dynaamisesti.

Kulttuuripoliittiset aloitteet
Rahasto on viime vuosina osallistunut aktiivisesti uusiin verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista pohjoismaisen kulttuuripolitiikan kehittämiseksi. Rahasto tarjoaa esimerkiksi foorumeita, joilla tehdään tunnetuksi, kehitetään ja levitetään kulttuurista ja kulttuuripoliittista tietämystä käyttämällä apuna omaa tiedonhankintaa sekä olennaisten toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Rahasto tunnistaa teemoja, jotka ovat kulttuuripoliittisesti merkityksellisiä ja ajankohtaisia, sekä toimijoita, joiden kanssa kysymyksistä voidaan keskustella ja nostaa niitä esiin. Rahasto osallistuu myös olemassa oleviin verkostoihin ja tekee keskustelunavauksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Viestintä
Pohjoismainen kulttuurirahasto vahvistaa viestintäpanostuksiaan vuosina 2016–2018. Eri Pohjoismaiden toimijoilta tulee yhä enemmän toiveita siitä, että rahasto lisäisi läsnäoloaan ja näkyvyyttään. Uusien foorumien, verkostojen ja aloitteiden seurannasta ja niihin osallistumisesta tulee siten rahastolle entistä tärkeämpää, ja rahaston ulkoinen viestintä tukee tätä työtä.

Hallitus 2018

Tanska:

Varsinainen jäsen: Mogens Jensen, Parlanmentin jäsen, hallituksen puheenjohtaja

Varajäsen: Jan Erik Messmann, Parlanmentin jäsen

Varsinainen jäsen: Per Voetmann, sektorin johtaja: kulttuuri, vapaa-aika ja kansalaisten palvelut, Lollandin kunta

Varajäsen: Per Nylykke, toimistopäällikkö, Kulttuuriministeriö

Färsaaret:

Varsinainen jäsen: Martin Næs, osastopäällikkö, Mentamálaráðið, hallituksen varapuheenjohtaja

Varajäsen: Alda Joensen, valtuutettu, Mentamálaráðið

Suomi:

Varsinainen jäsen: Paavo Arhinmäki, kansanedustaja

Varajäsen: Johanna Karimäki, kansanedustaja

Varsinainen jäsen: Riitta Kaivosoja, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.

Varajäsen: Sini Keinonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Islanti:

Varsinainen jäsen: Steinunn Þóra Árnadóttir, Parlanmentin jäsen

Varajäsen: Anna Kolbrún Árnadóttir, Parlanmentin jäsen

Varsinainen jäsen: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, kirjailija ja muusikko.

Varajäsen: Karitas H. Gunnarsdóttir, osastopäällikkö, opetus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriö

 

Norja:

Varsinainen jäsen: Jorodd Asphjell, Parlanmentin jäsen

Varajäsen: Helge Andre Njåstad, Parlanmentin jäsen

Varsinainen jäsen: Kristin Danielsen, johtaja, Kulttuuriasiainneuvos

Varajäsen: Øystein Vidar Strand, osastonjohtaja, Kultuuriministeriö

 

Ruotsi:

Varsinainen jäsen: Hans Wallmark, eduskunnan jäsen

Varajäsen: Peter Johnsson, eduskunnan jäsen

Varsinainen jäsen: Signe Westin, Valtion kulttuurineuvoston varapääjohtaja

Varajäsen: David Karlsson, aatehistorioitsija ja kulttuuritoimittaja

 

Grönlanti:

Varsinainen jäsen: Niviaq Korneliussen, kirjailija

Varajäsen: Johan Lund Olsen, poliittinen neuvonantaja

 

Åland:

Varsinainen jäsen: Mikael Staffas, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

Varajäsen: Tony Wikström, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

Pohjoismaisen kulttuurirahaston 19 asiantuntijaa vastaavat hakemusten laadunvarmistuksesta. Lisäksi asiantuntijoiden käytön tavoitteena on saada näkemyksiä virallisen pohjoismaisen järjestelmän ulkopuolelta sekä vahvistaa rahaston työn kansallista ankkurointia. Asiantuntijat valitaan kolmeksi vuodeksi, ja he tarjoavat rahastolle arvokasta ammatillista asiantuntemusta hakemusten laadunarvioinnissa sekä uusien kontaktien ja verkostojen luomisessa.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston asiantuntijat edustavat taiteen ja kulttuurin eri aloja, ja heidät nimittää rahaston hallitus.

Tanska:
Bjarke Svendsen
Lise Vandborg
Jacob Stage

Suomi:
Dan Henriksson
Peter Sandström
Aija Puurtinen
Kai Gunnar Lehikoinen

Färsaaret:
Kjartan Hansen 

Grönlanti:
Christian Fleicher Rex 

Islanti:
Markús Þór Andrésson

Norja:
Unnur Sande
Hilde Methi
Malika Makouf Rasmussen
Hild Borchgrevink

Ruotsi:
Ellen Nyman
Christina Zetterlund
Katherine Hauptman
Viktor Zeidner
Henrik Orrje

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläät

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläät auttavat uusien toimijoiden löytämisessä ja mobilisoimisessa. Heidän tavoitteenaan on lyhentää etäisyyttä hakijan ja rahaston välillä ja lisätä tietoisuutta Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta. Lähettiläiden on mahdollista saavuttaa potentiaalisia hakijoita verkostoidensa avulla ja he voivat antaa käytännön ohjeita pohjoismaisten kulttuuriprojektien toteuttamisesta omien kokemustensa perusteella. Projektilähettiläät tulevat eri Pohjoismaista ja he työskentelevät päivittäin kulttuurialan eri sektoreilla.

Jonatan Habib Engqvist 

jonatan(at)philosophy.se

Jonatan Habib Engqvist on teoreetikko, taidekuraattori, opettaja ja yrittäjä. Hän on tuottanut useita kansainvälisiä ohjelmia ja näyttelyitä muun muassa Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa. Hän on myös ollut mukana kirjoittamassa ja editoinut useita julkaisuja ja kirjoja.

Astri Fremmerlid

astrif(at)perspektivet.no

Astri Fremmerlid on tehnyt monipuolisen uran museoalalla. Hän toimi projektipäällikkönä Tromssassa sijaitsevan Perspektivet-museon perustamisen yhteydessä ja on työskennellyt museon johtajana vuodesta 1995 lähtien. Astri on lisäksi työskennellyt mm. Tromssan yliopistomuseon lehtorina sekä Trondarnen alueellisen museon johtajana. Hän on opiskellut etnologiaa, sosiologiaa ja maantiedettä Bergenin yliopistossa.

Ása Richardsdóttir

asa(at)stage.is

Ása Richardsdóttir on työskennellyt kulttuurin, politiikan ja median alalla yli kolmen vuosikymmenen ajan. Hän on tuottanut, johtanut ja luonut useita tapahtumia ja projekteja. Hän on muiden muassa perustanut yhden Reykjavikin riippumattomista teattereista vuonna 1994 ja toiminut Iceland Dance Companyn toiminnanjohtajana kahdeksan vuoden ajan.

Mikaela Westerlund

toimisto(at)walhalla.fi

Mikaela Westerlund on elokuvatoimisto Walhallan toiminnanjohtaja. Hän toimii myös sihteerinä Finlandssvenskt filmcentrumissa, joka pyrkii pitämään ruotsinkielissen elokuvakulttuurin aktiivisena Suomessa. Mikaela Westerlund on opiskellut pohjoismaista kirjallisuutta, mediakultuuria ja videotuotantoa. Hän työskentelee myös elokuva- ja tv-käsikirjoittajana sekä ohjaajana.

Sofia Enros

sofia(at)mildredsswingskola.ax

Ahvenanmaalainen swing-tanssija Sofia Enros on toiminut useiden eri tanssifestivaalien tuottajana. Yhdessä partnerinsa Daniel Johanssonin kanssa Astrid kiertää opettamassa 1920- ja 1930-luvun tanssityylejä eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Päivätöikseen Sofia toimii Seta ry:n ahvenanmaalaisen jäsenyhdistyksen toiminnanjohtajana. Hän pitää tärkeänä aktiivista osallistumista, kulttuurien vaihtoa ja eri ikäluokkia yhdistävää toimintaa.

Jette Sunesen

jsu(at)aarhus.dk

Jette Sunesen on opiskellut kirjallisuus- ja taidehistoriaa. Hän on edistänyt ja kehittänyt kirjallisuusalaa Tanskan Aarhusissa vuodesta 1996 lähtien ja työskennellyt mm. Litteratur på scenen -yhdistyksessä, Aarhusin Kulttuuritalossa, Aarhusin juhlaviikoilla ja vuodesta 2012 lähtien Aarhusin Kirjallisuuskeskuksen johtajana. Jette on osallistunut moniin suuriin hankkeisiin ja tehnyt yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Hänellä on laaja yhteistyöverkosto ja vankka tietämys kirjallisuus- ja taidealasta.

Søren B. Kristensen

rocktraum(at)gmail.com

Søren B. Kristensen on rahaston teemasatsauksen puls projektilähettiläs. Søren on ollut perustamassa ja järjestämässä lukuisia eri konsertteja, aktiviteetteja ja musiikkialan yhdistyksiä Tanskassa. Näihin lukeutuvat mm. Nordic Band Camp -projekti, levy-yhtiökollektiivi Labelkollektiv sekä Nordkraft (kraftcenter for kultur og fritid i Aalborg). Søren on Tanskan taidesäätiön musiikkihankkeiden toimikunnan jäsen 2016-2017. Hän toimi Rytmisten harrastelijamuusikoiden järjestön ORA:n puheenjohtajana vuosina 2010-2013.

Mari Savio

savionmari(at)gmail.com

Mari Savio on rahaston teemasatsauksen HANDMADE projektilähettiläs. Hän auttaa uusien toimijoiden löytämisessä ja mobilisoimisessa ja antaa käytännön ohjeita pohjoismaisten projektien toteuttamisesta. Mari työskentelee muotoilijana usein DIY-henkisissä projekteissa ja kehittää muotoilukasvatushankkeita Suomen muotoilukasvatusseurassa. Hän on toiminut muotoilukasvatuksen läänintaiteilijana ja julkaissut useita kirjoja.

Olivur Eystberg

olivur(at)tutl.com

Olivur Eystberg työskentelee myymäläpäällikkönä färsaarelaisessa levy-yhtiössä Tutlissa. Hän on kouluttautunut kirjakauppiaaksi ja on työskennellyt lisäksi useita vuosia elokuvateknikkona ja -operaattorina. Hän on omistautuneesti mukana mm. Vetrarjazz-festivaalia järjestävän Havnar Jazzfelagin toiminnassa ja on myös erityisen kiinnostunut taidevalokuvauksesta.

Nivi Christensen

nich(at)sermersooq.gl

Äitiyslomalla.
Nivi Christensen on Nuukin taidemuseon johtaja. Hän on tuottanut lukuisia taidenäyttelyitä ja pyrkinyt työssään lisäämään tietoisuutta grönlantilaisesta taiteesta. Hän on opiskellut taidehistoriaa ja kirjoittanut artikkeleita erityisesti grönlantilaiseen taide- ja kulttuuriaikakauslehti Neriusaaqiin. Hän on myös ollut mukana kirjoittamassa useita kirjoja, jotka käsittelevät grönlantilaista taidetta.