Strategisk arbejdsmøde.jpg

Pohjoismaiden rikas ja kattava kulttuurielämä on kehittymässä ja muuttumassa. Viime vuosien aikana kulttuurin, taiteen ja luovien alojen merkitys alueellisen ja paikallisen tason kehityksen kannalta on kasvanut entisestään. Lisäksi vastuu kulttuurisen infrastruktuurin kehityksestä lepää yhä vahvemmin paikallisella ja alueellisella tasolla.

Kaikki mullistukset ja kehitykset merkitsevät uusia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka edellyttävät reflektiota ja analysointia. Pohjoismainen kulttuurirahasto on siksi kutsunut koolle strategiakokouksen, jossa keskustellaan muun muassa siitä, mitä tapahtuu, kun yhteiskunnan ja aluetason rakenteet muuttuvat - kuinka taiteen ja kulttuurin rooli voidaan ymmärtää, ja mitkä ovat Pohjoismaisen kulttuurirahaston mahdollisuudet vaikuttaa?

Strategiakokoukseen osallistuvat rahaston hallitus, asiantuntijat, sihteeristö sekä useita kulttuurialan keskushenkilöitä. Päivän runkona ovat seuraavat neljä teemaa:

  1. Kulttuurin käsite - taide, kulttuuri ja sosiaaliset yhteisöt
  2. Taide- ja kulttuuripolitiikan ankkurointi
  3. Maailma Pohjoismaissa ja Pohjoismaat maailmalla
  4. Paikallinen ja alueellinen perspektiivi

Strategiakokouksen analyysit ja esiin nousseet haasteet tulevat muodostamaan perustan rahaston tulevalle kolmivuotiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle vuosiksi 2019-21 sekä rahaston yleisille painopistealueille.