Hakuajat 2019 (UTC + 1)

1. helmikuuta 2019 klo 23.59  Tanskan aikaa 

2. toukokuuta 2019 klo 23.59 Tanskan aikaa

1. lokakuuta 2019 klo 23.59 Tanskan aikaa

Vastaus tulee n. 7 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Mikä on projektituki?

Pohjoismainen kulttuurirahasto myöntää projektitukea edistääkseen uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Mitä rahasto tukee?

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta (Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa). Projektin peruslähtökohtana tulee olla pohjoismainen painoarvo ja yhteistyö.

 

Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuki on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia. Pohjoismainen kulttuurirahasto ei tue:

 

 • kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisia projekteja, kuten urheilutapahtumia
 • tuotteiden tuotantoa ja julkaisua, mikäli se on projektin ainoa tai ensisijainen tavoite (koskee esimerkiksi musiikki-, elokuva- ja tv-tuotantoa, tietokonepelien tuotantoa, kirjojen julkaisua tai käännöksiä)
 • kiertuetoimintaa, ellei kyse ole laajemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • ulkomaanopintoja ja luokkaretkiä
 • yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumista tapahtumiin (tukea voi hakea vain järjestäjä)
 • laitosten käyttökustannuksia, korjaus- ja rakennushankkeita sekä varsinaisessa toiminnassa - käytettävän tekniikan hankkimista
 • jo toteutettuja hankkeita
 • sellaista kahden maan välistä yhteistyötä, jolla ei ole laajempaa pohjoismaista sisältöä tai kohderyhmää
Lue lisää

Rahaston muut tukimuodot

Onko projektisi vielä käynnistysvaiheessa ja tarvitset tukea sen jatkokehittelyyn?

 

Tutustu Opstart-tuen kriteereihin.

Lue lisää

Arviointikriteerit

Pohjoismainen merkittävyys

Rahasto arvioi pohjoismaista merkittävyyttä ottamalla huomioon muun muassa sen,

miten

 • Pohjoismaihin kytkeytyvät toimijat luovat ja kehittävät projektia keskenään ja mahdollisesti yhteistyössä Pohjoismaiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • projektin toimijat edustavat Pohjolaa maantieteellisesti.
 • projektissa ajatellaan ylikansallisesta näkökulmasta ja kannustetaan avoimuuteen ja suvaitsevaisuuteen
 • projekti sijoittaa Pohjolan maailmaan ja maailman Pohjolaan.
Lue lisää

Projektin laatu ja sen kyky kehittää pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää

Rahasto arvioi projektin laatua ja kehittävyyttä ottamalla huomioon muun muassa

 • projektin taiteellisen tai kulttuurisen sisällön ja tavoitteen
 • projektin paikallisen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälisen merkityksen
 • projektin pitkän aikavälin taiteelliset tavoitteet ja visiot
 • projektin menetelmän ja toteutussuunnitelman.
Lue lisää

Yhteistyön laatu ja sisältö

Rahasto arvioi projektin pohjoismaisen yhteistyön laatua ja sisältöä ottamalla huomioon muun muassa:

 • osallistuvien kumppanien sitoutumisen, projektin kohderyhmät sekä projektin jalkauttamisen tarkoituksenmukaisiin toimintaympäristöihin
 • projektin osarahoituksen riittävyyden, mitä pidetään projektin yhteistyörakenteen keskeisenä osana
 • tavan, jolla projekti edistää yhteistyötä.
Lue lisää

Talous

Pohjoismainen kulttuurirahasto edellyttää projekteilta asianmukaista osarahoitusta ja pitää sitä keskeisenä osana projektin ankkuroimista yhteistyökumppanien toimintaan. Mitä suurempaa summaa haetaan, sitä suurempia vaatimuksia rahasto asettaa omarahoitusosuudelle ja muiden rahoittajien osuudelle. Muun rahoituksen osuuden tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 50 %, ja pohjoismaisista tukijärjestelmistä haettava yhteissumma voi olla enintään 85 % projektin rahoituksesta.

 

Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta haettava enimmäissumma on 500 000 Tanskan kruunua, mutta perehdy ennen hakemista tavanomaisiin tukisummiin. Katso lisää kohdasta Tuetut projektit.

 

Omarahoitusosuuteen voi sisällyttää vapaaehtoista työpanosta. Vapaaehtoisen työpanoksen perustana oleva laskelma tulee eritellä hakemuksen budjetissa.

 

Rahasto voi myöntää tukea projektin hallinto- ja palkkakuluihin, mikäli ne suoraan liittyvät projektiin.

Lue lisää

Toistuvat hakemukset

Jos haet tukea esimerkiksi vuosittain toistuvaan tapahtumaan, jolle olet hakenut tukea aiemminkin, rahasto arvioi hakemuksen kehitysnäkökulmasta. Huomiota kiinnitetään varsinkin projektin muodon ja sisällön omaleimaisuuteen tai innovatiivisuuteen sekä yleisötyöhön ja yleisön osallistamiseen.

Lue lisää

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavat projektit

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavia projekteja koskevat tukihakemukset arvioidaan sen pohjalta, luovatko ne vastavuoroista arvoa järjestäjälle sekä pohjoismaisille kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille.

 

Projektilla tulee olla aktiivisia ja päteviä ulkomaisia kumppaneita, jotka tarjoavat projektille palveluja tai rahoitusta. Lisäksi arvioimme projektin pohjoismaista merkittävyyttä ja vuorovaikutusta. Arvioimme niin ikään projektin laatua, seurantaa, vaikuttavuutta sekä ulkomaista kiinnostusta projektiin.

 

Tukea myönnetään yleensä projektin pohjoismaisiin lisäkustannuksiin, kuten matkakuluihin, palkkioihin ja hallinnointiin, jotka liittyvät työpajoihin, esityksiin, konsertteihin, näyttelyihin, festivaaleihin, konferensseihin, tutkimushankkeisiin ja vastaaviin.

Lue lisää

Tarvitsetko apua

Kaipaatko inspiraatiota projektisi kehittämiseen? Tutustu tukea saaneisiin projekteihin eri kulttuurin ja taiteen aloilta.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläät voivat myös auttaa projekti-idean kehittämisessä ja antaa neuvoja hakuprosessiin liittyen.

Ehdot

Projektikausi

Projekti voi kestää tuen myöntämisvuoden jälkeen enintään kaksi seuraavaa kalenterivuotta. 

 

Varsinaista projektitoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitus on tehnyt päätöksensä ja olet saanut myöntämispäätöksen.

 

Tukea ei voi hakea taantuvasti jo toteutuneisiin kuluihin.

Lue lisää

Hakemukset

Jos olet saanut rahastolta hylkäämispäätöksen, voit hakea samalle projektille tukea vielä kerran.

 

Rahasto vastaanottaa vain rahaston hakuportaalissa täytettäviä verkkohakemuksia. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

Lue lisää

Julkisuus

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

 

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia.  

Lue lisää

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

Kaikki hakemukset on täytettävä sähköisesti Omalla sivulla.

Hakemukseen on liitettävä erillinen projektikuvaus ja budjetti.
Pohjoismainen kulttuurirahasto toivoo tiedostojen olevan PDF-muodossa (.pdf).

 

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät yhteystiedot sihteeristöön.

Valmiina?

 • Oikea tukimuoto valittu
 • Hakuehdot täyttyvät
 • Hakemus valmis ennen haun umpeutumista
HAE TUKEA NYT