Pohjoismaiset yhteistyökumppanit

Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on Pohjoismaissa yhteistyökumppanien verkosto. Voit myös ottaa yhteyttä rahaston projektilähettiläisiin, jos haluat kysyä neuvoa projektiisi liittyen.

Voit ottaa yhteyttä yhteistyökumppaneihimme, jos haluat lisätietoja pohjoismaisesta yhteistyöstä tai Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahan hakemisesta. Lisäksi kumppanit voivat auttaa projektisi kehittämisessä. Yhteistyökumppanit järjestävät aika ajoin tiedotustilaisuuksia rahoituksen hakemisesta Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta ja muilta pohjoismaisilta elimiltä.

Pohjoismainen kulttuuripiste
Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen kulttuuriorganisaatio. Kulttuuripisteellä on kolme toimeksiantoa. Ensinnäkin se hallinnoi neljää Pohjoismaiden ministerineuvoston tukiohjelmaa: Kulttuuri- ja taideohjelmaa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, Voltia sekä NORDBUKia. Kulttuuripisteellä on myös Helsingin keskustassa kulttuurikeskus ja kirjasto, jotka antavat tietoa Pohjolasta ja herättävät mielenkiintoa pohjoismaista kulttuuria kohtaan. Lisäksi kulttuuripiste profiloi pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä Pohjolassa ja muualla maailmassa.

Kaksi Pohjolan-taloa
Reykjavikin Pohjolan-talo on kulttuuri- ja osaamiskeskus ja luova kohtaamispaikka, joka toimii Islannin ja muun Pohjolan välisenä yhdyssiteenä.
Färsaarten Pohjolan-talo taas palvelee Färsaarten kulttuurielämää sekä luo suhteita Färsaarten ja muun Pohjolan kulttuurielämän välille.

Kaksi Pohjola-instituuttia
Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA) tukee ja edistää Grönlannin kulttuurielämän, erityisesti lasten- ja nuorisokulttuurin, kehittämistä sekä levittää pohjoismaista kulttuuria Grönlannissa ja grönlantilaista kulttuuria muualle Pohjolaan.
Ahvenanmaan Pohjola-instituutin (NIPÅ) tehtävänä on vahvistaa Ahvenanmaan kulttuurielämää, edistää Ahvenanmaan aktiivista osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä kehittää Ahvenanmaan ja muun Pohjolan välistä kulttuuriyhteistyötä.