Hakuaika

Opstart-haku on vuonna 2020 auki seuraavasti:

  • 13.1.-10.6.
  • 10.8.-6.12.

Päätöksistä ilmoitetaan 20 työpäivän kuluessa.

 

Hae nyt

Mikä Opstart on?

Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. Opstart tukee yhteistyössä tapahtuvaa lupaavien projekti-ideoiden kehittelyä.

 

Opstart-rahoituksen tavoitteena on edistää uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Opstart-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400 euroa). Opstart-tukeen ei liity vaatimusta omasta osarahoituksesta.

Huom! Opstart-tukea haetaan tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. Koronatilanteesta johtuen rahaston tukea voi vuonna 2020 enemmässä määrin hakea muun tyyppisiin tarkoituksiin, kuten palkkioihin, materiaalikustannuksiin sekä muihin kuluihin, jotka ovat välttämättömiä projektin toteuttamiselle.


Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palkkioiden osuus Opstart-projektin budjetista voi poikkeuksellisesti olla enintään 20 000 DKK. Sääntömuutos on voimassa 31.12.2020 saakka, minkä jälkeen Opstart-tuesta voi jälleen käyttää enintään 1/3 palkkioihin.

Mitä rahasto tukee?

Opstart tukee taide- ja kulttuuriprojektien kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä.

 

Vähintään kahden, eri Pohjoismaita edustavan yhteistyökumppanin on täytynyt vahvistaa kiinnostuksensa yhteistyöhön ennen tuen hakemista. Jos yhteistyökumppaneina on vain kahden Pohjoismaan edustajia, on projektin tavoitteena lisäksi oltava maantieteellisen ankkuroinnin laajentaminen Pohjoismaissa: hakemuksessa on konkreettisesti osoitettava, mitä muita toimijoita projektiin halutaan mukaan jatkossa.

Rahaston työ perustuu sopimukseen, jonka osapuolina ovat Pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Rahaston toiminnan painopiste on pohjoismaisissa toimijoissa, mutta toimintaympäristömme on globaali. Opstart tukee myös projekteja, joilla on globaali visio ja joissa luodaan uudenlaista globaalia merkittävyyttä pohjoismaiseen yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

 

Tukea voivat hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen toimijat. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. 

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

Opstart-tuki on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia: 

  • Opstart ei tue valmiiksi kehitettyjä projekteja, vaan projektiryhmien yhteistä projektikehitystyötä.

  • Opstart-tukea ei myönnetä kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisille projekteille, kuten urheilutapahtumille, liiketoiminnan kehittämiselle, innovaatio- ja teknologiakehitykselle tai journalismi- ja yhteiskuntakehitysprojekteille.

  • Opstart-tukea ei myönnetä luokkaretkiin tai yksittäisten henkilöiden tutustumis- ja aineistonkeruumatkoihin.

  • Opstart-tukea ei myönnetä yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumiseen tapahtumiin.

Lue lisää

Rahaston muut tukimuodot

Opstart tukee käynnistysvaiheessa olevia projekteja ja uusien ideoiden kehittelyä.

 

Jos yhteistyöprojektisi on edennyt pidemmälle, tutustu projektituen hakukriteereihin.

Lue lisää projektituesta

Arviointikriteerit

Projektin laatu ja pohjoismainen merkittävyys

Rahasto arvioi Opstart-projektin laatua perustuen sen omaperäisyyteen sekä merkitykseen uudistuvalle ja dynaamiselle pohjoismaiselle taide- ja kulttuurielämälle, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

 

Rahasto arvioi, missä määrin projektin kehitysvaihe sopii Opstart-tuen piiriin:
- ovatko projektin tavoite, sisältö, osallistuminen, menetelmä ja rahoitussuunnitelma riittävästi kuvattuja ja perusteltuja.
- onko projektin kehitysnäkökulma riittävän selkeä.

 

Rahasto arvioi, miten projekti on ankkuroitu - tai miten se on tarkoitus ankkuroida - tarkoituksenmukaisiin toimintaympäristöihin Pohjoismaissa, tai mahdollisesti Pohjoismaiden ulkopuolella. Rahasto arvioi lisäksi sitä, missä määrin projekti luo vastavuoroista arvoa kaikille projektikumppaneille.

 

Lue lisää

Talous

Opstart-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400 euroa). Opstart-tukeen ei liity vaatimusta omasta osarahoituksesta.

 

Opstart-tukea haetaan tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. 

Koronatilanteesta johtuen rahaston tukea voi vuonna 2020 enemmässä määrin hakea muun tyyppisiin tarkoituksiin, kuten palkkioihin, materiaalikustannuksiin sekä muihin kuluihin, jotka ovat välttämättömiä projektin toteuttamiselle.


Tämä tarkoittaa sitä, että palkkioiden osuus Opstart-projektin budjetista voi poikkeuksellisesti olla 20 000 DKK. Sääntömuutos on voimassa 31.8.2020 saakka, minkä jälkeen Opstart-tuesta voi jälleen käyttää enintään 1/3 palkkioihin.

 

Hakemuksen budjetin tulee olla yksityiskohtainen: erittele esim. matkakulut (matkan kesto, reitti ja henkilöt) ja mitä materiaaleja tarvitsette. 

Lue lisää

Projektikausi

Voit hakea tukea ainoastaan toimintaan, joka toteutetaan sen jälkeen, kun olet saanut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta vastauksen tukihakemukseen. Projekti voi siten alkaa aikaisintaan 20 työpäivän kuluttua hakemuksen lähettämisestä.

 

Opstart-projektin on lähtökohtaisesti päätyttävä viimeistään vuoden kuluttua alkamispäivästä. Tämä ei koronatilanteesta johtuen kuitenkaan koske vuonna 2020 myönnettyjä Opstart-tukia.

Lue lisää

Toistuvat hakemukset

Jos Opstart-hakemuksesi on hylätty, voit kehittää projektia ja hakea sille tukea vielä kerran.

Lue lisää

Ehdot ja raportointi

Hakemuksen ehdot

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia.  

 

Rahasto vastaanottaa vain sähköisen hakulomakkeen kautta lähetettyjä hakemuksia. Opstart-hakemus täytetään Omalla sivulla. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

 

Rahaston myöntämä tuki voi olla suuruudeltaan myös pienempi kuin hakemuksessa pyydetty tukisumma.

Lue lisää

Hyväksyttyjen hakemusten ehdot

Lue loppuraportin tekemisestä ja miten toimit, jos projektissasi tapahtuu muutoksia.


Muutokset projektissa:

Apuraha voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi:

• pohjoismaisiin osallistujamaihin
• yhteistyökumppaneihin
• projektikauden pituuteen

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu.

Apurahan maksaminen:

Voit lähettää maksatuspyynnön Oman sivun kautta heti kun olet saanut myönteisen päätöksen hakemukseesi. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahojen siirtyminen voi kuitenkin viedä jopa 10 pankkipäivää. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston mainitseminen hankkeen tukijana

Projektin mahdollisen julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä Pohjoismaisen kulttuurirahaston logoa. Voit ladata logon rahaston verkkosivulta täällä.

 

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Opstart-projektin loppuraportti on lähetettävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportti täytetään ja lähetetään Oman sivun kautta. Lomakkeessa sinun on myös vahvistettava, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä.

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Pistokoetarkastukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon käynnistystuen saajia pistokoetarkastukseen.

 

Lue lisää

Tarvitsetko apua

Kaipaatko inspiraatiota projektisi kehittämiseen? Tutustu tukea saaneisiin projekteihin eri kulttuurin ja taiteen aloilta.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläät voivat myös auttaa projekti-idean kehittämisessä ja antaa neuvoja hakuprosessiin liittyen.

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät rahaston  yhteystiedot.

Valmiina?

  • Oikea tukimuoto valittu
  • Hakuehdot täyttyvät
  • Hakemus valmis ennen haun umpeutumista
HAE TUKEA NYT