Hakuaika

Opstart-haku on vuonna 2023 auki seuraavasti:

  • 9. tammikuuta - 26. toukokuuta
  • 7. elokuuta - 17. marraskuuta

 

Päätöksistä ilmoitetaan 20 työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisen jälkeen.

 

Hae nyt

Mikä Opstart on?

Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. Opstart tukee yhteistyössä tapahtuvaa lupaavien projekti-ideoiden kehittelyä.

 

Opstart-rahoituksen tavoitteena on edistää uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Opstart-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400 euroa). Opstart-tukeen ei liity vaatimusta omasta osarahoituksesta.

Huom! Opstart-tukea haetaan tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. Korona-aikana rahaston tukea voi enemmässä määrin hakea muun tyyppisiin tarkoituksiin, kuten palkkioihin, materiaalikustannuksiin sekä muihin kuluihin, jotka ovat välttämättömiä projektin toteuttamiselle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palkkioiden osuus Opstart-projektin budjetista voi toistaiseksi olla enintään 20 000 DKK. 

Mitä rahasto tukee?

Opstart tukee taide- ja kulttuuriprojektien kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä.

 

Vähintään kahden, eri Pohjoismaita edustavan yhteistyökumppanin on täytynyt vahvistaa kiinnostuksensa yhteistyöhön ennen tuen hakemista. Jos yhteistyökumppaneina on vain kahden Pohjoismaan edustajia, on projektin konkreettisena tavoitteena lisäksi oltava maantieteellisen ankkuroinnin laajentaminen Pohjoismaissa: hakemuksessa on konkreettisesti osoitettava, mitä muita toimijoita projektiin halutaan mukaan jatkossa.

Rahaston työ perustuu sopimukseen, jonka osapuolina ovat Pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Rahaston toiminnan painopiste on pohjoismaisissa toimijoissa, mutta toimintaympäristömme on globaali. Opstart tukee myös projekteja, joilla on globaali visio ja joissa luodaan uudenlaista globaalia merkittävyyttä pohjoismaiseen yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

 

Tukea voivat hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen toimijat. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. 

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

Opstart-tuki on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia: 

  • Opstart ei tue valmiiksi kehitettyjä projekteja, vaan projektiryhmien yhteistä projektikehitystyötä.

  • Opstart-tukea ei myönnetä kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisille projekteille, kuten urheilutapahtumille, liiketoiminnan kehittämiselle, innovaatio- ja teknologiakehitykselle tai journalismi- ja yhteiskuntakehitysprojekteille.

  • Opstart-tukea ei myönnetä luokkaretkiin tai yksittäisten henkilöiden tutustumis- ja aineistonkeruumatkoihin.

  • Opstart-tukea ei myönnetä yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumiseen tapahtumiin.

Lue lisää

Rahaston muut tukimuodot

Opstart tukee käynnistysvaiheessa olevia projekteja ja uusien ideoiden kehittelyä.

 

Jos yhteistyöprojektisi on edennyt pidemmälle, tutustu projektituen hakukriteereihin.

Lue lisää projektituesta

Arviointikriteerit

Projektin laatu ja pohjoismainen merkittävyys

Rahasto arvioi Opstart-projektin laatua perustuen sen omaperäisyyteen sekä merkitykseen uudistuvalle ja dynaamiselle pohjoismaiselle taide- ja kulttuurielämälle, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

 

Rahasto arvioi, missä määrin projektin kehitysvaihe sopii Opstart-tuen piiriin:
- ovatko projektin tavoite, sisältö, osallistuminen, menetelmä ja rahoitussuunnitelma riittävästi kuvattuja ja perusteltuja.
- onko projektin kehitysnäkökulma riittävän selkeä.

 

Rahasto arvioi, miten projekti on ankkuroitu - tai miten se on tarkoitus ankkuroida - tarkoituksenmukaisiin toimintaympäristöihin Pohjoismaissa, tai mahdollisesti Pohjoismaiden ulkopuolella. Rahasto arvioi lisäksi sitä, missä määrin projekti luo vastavuoroista arvoa kaikille projektikumppaneille.

 

Lue lisää

Rahoitus

Opstart-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400 euroa). Opstart-tukeen ei liity vaatimusta omasta osarahoituksesta.

 

Opstart-tukea haetaan tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. Korona-aikana rahaston tukea voi enemmässä määrin hakea muun tyyppisiin tarkoituksiin, kuten palkkioihin, materiaalikustannuksiin sekä muihin kuluihin, jotka ovat välttämättömiä projektin toteuttamiselle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palkkioiden osuus Opstart-projektin budjetista voi toistaiseksi olla enintään 20 000 DKK.

 

Hakemuksen budjetin tulee olla yksityiskohtainen: erittele esim. matkakulut (matkan kesto, reitti ja henkilöt) ja mitä materiaaleja tarvitsette. 

Lue lisää

Ehdot

Projektikausi

Voit hakea tukea ainoastaan toimintaan, joka toteutetaan sen jälkeen, kun olet saanut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta vastauksen tukihakemukseen. Projekti voi siten alkaa aikaisintaan 20 työpäivän kuluttua hakemuksen lähettämisestä.

 

Opstart-projektin on lähtökohtaisesti päätyttävä viimeistään vuoden kuluttua alkamispäivästä. Ota yhteyttä rahaston sihteeristöön, mikäli projektia ei koronatilanteen takia voida toteuttaa suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Lue lisää

Hakemukset

Jos olet saanut rahastolta hylkäämispäätöksen, voit hakea samalle projektille tukea vielä kerran.

 

Rahasto vastaanottaa vain rahaston hakuportaalissa täytettäviä verkkohakemuksia. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

Lue lisää

Julkisuus

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

 

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia.

Lue lisää

Tarvitsetko apua

Kaipaatko inspiraatiota projektisi kehittämiseen? Tutustu tukea saaneisiin projekteihin eri kulttuurin ja taiteen aloilta.

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät rahaston  yhteystiedot.

Valmiina?

  • Oikea tukimuoto valittu
  • Hakuehdot täyttyvät
  • Hakemus valmis ennen haun umpeutumista
HAE TUKEA NYT