WHO

Tekijänoikeudet: WHO. Credit: WHO/Radhika Chitalia

Yhdessä WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa olemme käynnistäneet pilottihankkeen, joka tuo yhteen tutkijoita, taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, terveydenhuollon ammattilaisia ja poliittisia päättäjiä eri maista kehittämään tehokkaita ja kestäviä strategioita taiteen ja kulttuurin sisällyttämiseksi osaksi laajempaa terveydenhoitoalaa.

Kumppanuushankkeen tavoitteena on:

  • arvioida taiteeseen perustuvien terveydenhoidon interventioiden vaikutusta paikallisessa väestössä,
  • edistää WHO:n mahdollisuuksia kehittää ohjeistusta taiteen ja terveydenhoidon yhdistämiseen ja lisätä interventioiden saavutettavuutta jäsenmaissa Euroopan alueella.