Kunstnerisk Frihed

Tavoitteena on sekä lujittaa sananvapauden asemaa laajassa mittakaavassa pohjoismaisessa kontekstissa, että ehkäistä taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden, tutkijoiden ja toimittajien yhteiskuntakriittisten puheenvuorojen vaientamista.

Unescon Tanskan kansallinen valtuuskunta julkaisi osana kumppanuushanketta joulukuussa 2021 raportin Critical Voices - UNESCO's Instruments in Defense of Freedom of Expression of Artists, Journalists and Scientific Researchers, jossa valotetaan taiteellisen ilmaisunvapauden nykytilaa globaalista näkökulmasta.