Nordisk Billede

Kumppanuushankkeen tavoitteena on:

  • edistää kaupunkien kestävää kehitystä poliittisilla ratkaisuilla ja mekanismeilla, joissa kulttuurilla, musiikilla ja luovuudella on keskeinen asema.
  • hankkia konkreettista tietoa ja dataa siitä, kuinka musiikkialan ekosysteemejä ja politiikkaa voidaan tukea, vahvistaa ja linkittää osaksi muita resilienssiä ja kestävää kehitystä ajavia strategioita pohjoisissa kaupungeissa.
  • Mahdollistaa uuden verkoston luomisen pohjoismaisten yhteisöjen välille, sekä uusien yhteyksien luomisen niiden ja muun maailman välillä

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Music Alaska, Nuuk Nordisk Festival, Torshavnin kaupunki, Rotterdamin Erasmus-yliopisto ja Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Projektin kesto: 1.1.2022-31.10.2022