fixfoxy

Kuva: Ulrik Jantzen 

Ohjelmaa testattiin ensimmäistä kertaa pilottihankkeena vuosina 2020–2021. Kumppanuushanke jatkaa hankkeen kehittämistä valittujen taidelaitosten kanssa vuosina 2022–2024.

Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia ja varmistaa taidelaitosten kestävä kehitys. Hanke pyrkii: 

  • vahvistamaan kulttuurialan organisaatioiden näkemystä ja ymmärrystä omasta osaamisesta ja kehitystarpeista
  • yksilöimään ja kehittämään konkreettisia kehittämistoimia, jotka vastaavat instituutioiden vahvuuksiin kehittämistarpeisiin,
  • käynnistämään kehitystoimia, jotka edistävät organisaatioiden pitkän aikavälin kehitystä, taloudellista kestävyyttä ja kansainvälistä toimintaa.

Kumppanuuden myötä syntyvä tiivis yhteistyö mahdollistaa tiedon ja kokemuksen keräämisen koko alalta. Tämä edistää mm. uusien kumppanuuksien kehittymistä tulevaisuudessa.