sypodden personer.jpg

Tuen myöntämisen perusteet:

Sypodden on osoittanut, että pienillä resursseilla on mahdollista toteuttaa korkealaatuisia projekteja, joissa käsitellään olennaisia aiheita tekstiilikäsityön, muotoilun ja designin saralla. Ensimmäinen, syksyllä 2016 tehty ohjelmasarja tukee jännittävällä ja persoonallisella tavalla nykyaikaisen pohjoismaisen tekstiilitaiteen voimistamista käsittelevää keskustelua. Sypoddenilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä tärkeäksi digitaaliseksi tapaamis- ja keskusteluareenaksi tekstiilialalla. Sypodden edistää tekstiilitaiteen elävöittämistä Pohjoismaissa esittelemällä innovatiivisia muotoilijoita ja suunnittelijoita sekä ajankohtaisia tekstiiliaiheisia kysymyksiä ja taipumuksia pohjoismaisessa yhteiskunta-, kulttuuri- ja liike-elämässä. Projektin on siksi saatava mahdollisuus kehittää toista ohjelmakautta kutsumalla ja esittelemällä olennaisia henkilöitä ja toimijoita tekstiilialalta Ruotsista, Suomesta ja Ahvenanmaalta. 

Hakija kirjoitti itse projektista:

Sypodden alkoi harrastepohjaisena sivuprojektina marraskuussa 2016. Huolimatta podcastin pienimuotoisesta luonteesta se on kerännyt suurta arvostusta ja laajaa tietoisuutta. Kuuntelijamäärät ovat kasvaneet (ylitimme hiljattain 11 000 kuuntelijan rajan) ja kiinnostuis sosiaalisessa mediassa on ollut niin suurta, että uskomme Sypodden-projektilla olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti Pohjoismaiden kulttuurielämään tekstiilialalla. Tarvitsemme vain tukea voidaksemme nostaa projektin tuotannon entistä ammattimaisemmalle tasolle.  

Podcastin jokainen jakso käsittelee eri teemaa, esimerkiksi: uudelleen käyttöä, kuviotekniikaa, designia, tekstiilituotantoa, yksityisyrittämistä ja kestävää kehitystä. Jokaiseen jaksoon kutsutaan vieras keskustelemaan aiheesta. Vieras on henkilö, joka vaikuttaa alan asiantuntijana tai menestyneenä tekijänä tekstiilialalla. Keskustelemme henkilön tavoitteista ja inspiraation lähteistä, siitä mikä hänelle on ollut vaikeaa, ja kuinka hän on selvinnyt vastoinkäymisistä. Annamme lisäksi konkreettisia vinkkejä erilaisten tekstiilitekniikoiden ja -materiaalien kanssa työskentelemiseen.  

Podcastissa on tähän asti ollut vieraina tekstiilialan ammattilaisia kotikaupungistamme Göteborgista. Toisella kaudella haluamme kehittää konseptia ja kutsua toimijoita Göteborgin ulkopuolelta sekä haastatella henkilöitä eri puolelta Ruotsia, Ahvenanmaata ja Suomea.  

Projektetin tavoitteet

  • Levittää tietoa ja säilyttää kulttuurista tietoa tekstiilikäsityöstä. 
  • Lisätä tekstiilialan statusta ja arvostusta. 
  • Toimia innovaation ja yrittäjyyden puolestapuhujina tekstiilialalla Pohjoismaissa.  
  • Lisätä tiedon, kokemusten ja inspiraation jakamista tekstiilialalla eri Pohjoismaissa. 
  • Lisätä tietoa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävistä valinnoista kuluttajille ja ammatinharjoittajille. 

Tuloksia:

Sypodden

Sypodden på Facebook