IMG_0522.jpg

Projektin tukemisen perusteet:

Vanhan työtavan säilyttäminen ja kehittäminen (analoginen filmi) on ajankohtaista juuri nyt. Filmi- ja elokuvateollisuuden digitaalinen vallankumous pyyhki hyvin lyhyessä ajassa pois lähes kaikki jäljet tekniikasta, joka oli periaatteessa ollut vallitseva aina filmin syntymisen ajoista lähtien. Ala ei tietenkään luovu kokonaan digitaalisuudesta, mutta yhä useammat riippumattomat filmitaiteilijat ovat nähneet täysin toisenlaisia esteettisiä mahdollisuuksia, joita analoginen filmi tarjoaa verrattuna digitaaliseen toistotekniikkaan. Musiikissa on sama suuntaus, kun ihmiset ovat kiinnostuneet uudelleen analogisesta toistotekniikasta ja vinyylilevyistä. Ongelmana sekä filmillä että musiikilla on, että vanhat tekniikat ja vanha tietämys ovat suurelta osin kadonneet, ja ne täytyy rakentaa uudelleen.

Analogista filmiä koskevien tietojen säilyttäminen ja kehittäminen ovat tärkeitä paitsi filmin esteettisten mahdollisuuksien vuoksi, mutta myös siksi, ettei tärkeä osa kulttuuriperintöämme katoaisi.

Projekti toteutetaan kolmena työpajana, joissa osittain opitaan toisilta ja osittain opetetaan paikallisia filmin käsittelijöitä tekniikassa. Tässä on huomattava, että työpajoissa halutaan hallita koko prosessi oman filmin valmistuksesta kehittämiseen ja laboratoriotyöhön. Näin se muuntaa aiemmin filmin kehittäjien ja laboratorioiden tekemän työn todelliseksi käsityöksi.

 

Tietoa projektista:

“Starting from scratch” on taiteilijoiden ja elokuvantekijöiden verkosto, joka työskentelee analogisen filmimateriaalin kanssa Pohjoismaissa.

Tavoitteena on pitää analoginen filmi elossa ja saatavilla Pohjoismaissa ja edistää sen transformaatiota tulevaisuuteen. Jatkuva työ analogisen filmin kanssa vahvistaa filmin merkitystä alueen käsityöläisille.

Nykyisin filmiteollisuus mainostaa digitaalista filminvalmistusta helpoimpana ja halvimpana tapana, mutta se on vain teollinen tapa. Analogisen filmin työstäminen on käsityötä. Se on sekä säilyttämistä että innovaatiota, koska aiemmin filmin kehitysprosessi oli pääasiassa suurien filmilaboratorioiden käsissä. Viime vuosina filmien kehitys on loppunut ympäri maailman, koska teollisuus on vetäytynyt alalta. Samalla ilmestyy yhä useampia taiteilijoiden vetämiä laboratorioita ja analoginen filmi on paremmin saatavilla eri alueilla. Tässä meillä on uusia mahdollisuuksia uusille ominaispiirteille käsintehdyssä filminvalmistuksessa eri alueilla.

“Starting from scratch” -projekti haluaa rakentaa vahvan filmin kanssa työskentelevän verkoston Pohjoismaihin. Verkon merkityksenä on jakaa tietoa, luoda uusia vaikutuksia kaikille osallistujille, saattaa analoginen filmi suuremman yleisön saataville ja luoda uusia ominaispiirteitä omalla alueella ja omassa maassamme.

Verkostossa halutaan tarjota paikka analogiselle filmin valmistukselle työskentelytilojen avulla (pimiöt varusteineen), koulutusta/tietoa (työpajat, masterclass-ohjelmat, taiteilijavierailut), vaihto- ja katseluohjelmia/näyttelyitä. Verkostossa työskennellessään jokainen laboratorio järjestää tapahtumaviikon tietojen jakamista varten, kutsuu kansainvälisiä asiantuntijoita tarjoamalla yleisölle avoimia työpajoja/masterclass-ohjelmia sekä kutsuu muita verkoston jäseniä jakamaan tietämystään Pohjoismaiden alueella.

Työpajan lisäksi Pohjoismaisen filmiteeman ympärillä pidetään katseluita ja keskusteluja, jotta tuloksia voidaan jakaa myös suuremmalle yleisölle.

 

Pohjoismainen yhteistyö:

Suomi, Islanti ja Norja

Filmverkstaden Vaasassa (FI), Kinosmidja Reykjavikissa (IS) ja Polar Film Lab Tromssassa (NO)

Yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat:

1) kerätä tietoja kunkin laboratorion erikoisaloista Pohjoismaissa. Jokaisella pohjoismaisella laboratoriolla on oma tietämyksensä ja omat laitteistonsa, ja taiteilijoilla on omat taiteelliset käytäntönsä. Vaihtomme kautta saadaan yleiskuva eri laboratorioiden tiedoista, ja tietoja voidaan kierrättää.

2) saada enemmän ja tarkempaa tietoa analogisesta filminvalmistuksen tekniikasta ja viedä tietoa eteenpäin. Jokainen laboratorio, joka osallistuu vaihtoon/työpajaan, saa enemmän ja tarkempaa tietoa analogisesta filmin valmistuksesta ja jakaa tietoa omalla alueellaan/omassa maassaan.

3) muodostaa kohtaamispaikka alueen/maan analogiselle elokuvanteolle. Osana projektia keräämme tietoja ja tarjoamme tietoja työpajoilla, ohjeilla ja dokumentaatiolla muille alueemme toimijoille.

4) analogisen filminvalmistuksen kohtaamispaikkana haluaisimme säilyttää käsityöläisten tietämyksen filmin valmistuksesta ja kehittää uusia ominaisuuksia omilla alueillamme. Jokainen, joka haluaa työskennellä käsin valmistetun filmin kanssa, voi käyttää tiloja ja kehittää taiteellisia käytäntöjään kehyksemme sisällä ja kehittää uutta tietoa ja ominaispiirteitä käsityölle.

Projektin budjetti: 540 000 DKK
Haettu:  450 000 DKK   
Myönnetty:   390 000 DKK
Toteutetaan: 01.05.2017-31.07.2018

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jakoi neljä miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.


Kuva: Starting from scratch -projekti