Foto 2.jpg

Projektin tukemisen perusteet:

Tämän kunnianhimoisen lasitaiteen tulevaisuutta ja kehitystä käsittelevän projektin puitteissa kolme alan tunnettua museota – Suomen lasimuseo (Riihimäki), The Glass Factory (Boda, Ruotsi) ja Glasmuseet Ebeltoft (Ebeltoft, Tanska) – kutsuvat lasitaiteilijoita hyödyntämään museoita ja kehittämään niiden tarjontaa suuntaan, joka on tarkoituksenmukainen pohjoismaisen lasitaiteen tulevaisuuden kannalta. Projekti toteutetaan osittain uusimpiin suuntauksiin keskittyvien näyttelyiden muodossa ja osittain yhteistyön ja verkostoitumisen kautta. Toteuttamisen aika on nyt – Pohjoismainen kulttuurirahasto toivottaa työniloa projektin osallistujille!

Tietoa projektista:

Lasituotannon käytäntö ja konteksti ovat kokeneet suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana, mikä on johtanut huomattavaan muutokseen käsintehdyn lasin osalta. Laajamittaista lasituotantoa, joka aikaisemmin oli sekä taideteollisuuden taloudellisen kehityksen että kunkin maan muotoiluperinteiden kulmakivi, ei käytännössä katsoen enää ole olemassa. Lasiteollisuuden romahdus on jättänyt jälkeensä tyhjän tilan, jonka ”Scandinavian Glass – starting all over” haluaa täyttää ja jota se toivoo hyödyntävänsä.

HANDMADE-teeman alla toteutettavan projektin puitteissa Suomen Lasimuseo (Riihimäki), The Glass Factory (Boda, Ruotsi) ja Glasmuseet Ebeltoft (Ebeltoft, Tanska) yhdistävät osaamisensa. Projektin tavoitteita ovat:

  • uuden muotoiluperinnettä koskevan näkökulman kehittäminen
  • alan museoiden kehittäminen ja niiden näkyvyyden parantaminen edelläkävijöinä, jotka voivat inspiroida ja antaa täydennyskoulutusta alan toimijoille sekä olla myötävaikuttamassa lasitaiteen ja -muotoilun uusien suuntausten syntymiseen.

Museot, joista löytyy sekä perusteellista tietämystä perinteistä että halua uudenlaiseen ajatteluun ja kehitykseen, kutsuvat lasitaiteilijoita kehittämään ja luomaan uusia liiketoimintamalleja. Museot antavat tekijöiden käyttöön puitteensa ja tietotaitonsa, mutta varsinaisesta kehitystyöstä vastaavat taiteilijat itse. Projektin toteuttamisen kantava voima on maiden ja toimialojen ylittävä osallistujien valinta, verkostoituminen ja tiedon jakaminen. Projektiin osallistuvat taiteilijat ovat mukana projektin kaikilla tasoilla luomassa verkostoa instituutioiden, lasiverstaiden ja taiteilijoiden välille.

Projektin sisältö:

  • Kiertävä näyttely, joka keskittyy pohjoismaisen lasitaiteen uusimpiin suuntauksiin ja on suurin kahteenkymmeneen vuoteen järjestetty yhteisnäyttely. Taiteilijat osallistuvat näyttelyn kuratointiin.
  • Taiteilijoille ja alan muille pohjoismaisille toimijoille tarkoitetut työpajat/residenssioleskelut. Työpajoja järjestetään museoissa tai niiden yhteydessä ja niiden tarkoitus on tehdä museoista alan johtavia keskuksia, joiden puitteita ja kokoelmia käytetään alan tulevaisuuden kehittämiseen.
  • Päätössymposium lokakuussa 2018

 

Pohjoismainen yhteistyö:

Suomi, Ruotsi, Tanska

Projekti toteutetaan yhteistyönä Suomen lasimuseon (Riihimäki), The Glass Factoryn (Boda, Ruotsi) ja Glasmuseet Ebeltoftin (Ebeltoft, Tanska) kesken, ja siihen osallistuu sekä pohjoismaisia lasitaiteilijoita että muita alan toimijoita.

Projektin budjetti: 1 730 000 DKK
Haettu: 1 000 000 DKK 
Myönnetty: 850 000 DKK
Toteutetaan: 01.01.2017-31.10.2018

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jako 4 miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

Kuva: Henrik Svarrer Larsen & Mads Höbye