Resident foreigners

Kuva: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (Copenhagen,Denmark), Nordiska Museet Samling (Stockholm,Sweden) and Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Oslo,Norway)

Tuen myöntämisen perusteet:
Projektissa tutkitaan, kuinka naiset ovat järjestäytyneet poliittisesti Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosien varrella. Tämä on tärkeä naisnäkökulma yhteispohjoismaiseen historiaamme. Projekti käsittelee aihetta sekä pohjoismaisesta että globaalista näkökulmasta ja se pyrkii näin ollen näyttämään historian merkittävyyttä niin tänään kuin myös tulevaisuudessa.


Tietoa projektista:
Projektin pitkäaikaisena tavoitteena on luoda sekä verkkosivusto että vuosittainen julkaisu, joka toimii sekä arkistona että jakelualustana tälle multimediahankkeelle. Uskomme, että tämä voi aktivoida ja innostaa nuorempaa sukupolvea, joka on kiinnostunut tutkimaan kollektiivisuuden, välittämisen ja solidaarisuuden teemoja sekä pohjoismaisessa että maailmanlaajuisessa kontekstissa. Samalla projekti pyrkii tutkimaan ja tunnustamaan, miten Tanskan, Norjan ja Ruotsin naiset ovat järjestäytyneet kautta aikojen.