Kenneth_Rasmussen.jpg

Tuen myöntämisen perusteet:

Vahva alan verkosto työstää näyttelyä. Projektin erityisvahvuus on, että taiteilijat, joille annetaan harvoin tilaa, saavat sen nyt.  

Pohjoismainen taso on hyvin vahva mitä tulee sekä sisältöön ja muotoon. Projektin puitteissa luodaan verkosto outsider-taidekentän toimijoiden keskuuteen ja kiertonäyttelyn työstämisen ja toteuttamisen myötä vahvistetaan yhteistyötä museoiden, gallerioiden, organisaatioiden ja outsider-taiteen tekijöiden välillä. Samalla projekti laajentaa todellisuuskuvaa normatiivisessa taidemaailmassa.

Hakija kirjoitti itse projektista:

Outsider-taide on kansainvälinen kattokäsite, jolla viitataan taidemaailman valtavirran ulkopuolisiksi koettuihin nykykansantaiteeseen ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteeseen. Molemmissa näissä outsider-taiteen nykyisissä valtavirroissa on voimakkaasti edustettuna kädentaidot ja käsityöosaaminen. Sekä outsider-taiteen että käsityön arvostus ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Vasta viime vuosina on todella ymmärretty perinteisissä käsityötekniikoissa piilevät kuvataiteellisen ilmaisun mahdollisuudet. Näyttely vastaa osaltaan tähän kasvavaan kiinnostukseen ja innostaa yleisöäkin käyttämään kädentaitojaan luovaan itseilmaisuun.

Pehmeetä touhua -näyttely on rajoja rikkova, pohjoismaista outsider-käsityötaidetta esittelevä näyttely. Se näyttää, mitä tapahtuu, kun käsityö ei pysy kuosissaan vaan villiintyy tekniikoiden ja materiaalien
ilotteluksi. Hillittömyyden rinnalla se kunnioittaa tekijöiden uutteraa sitkeyttä aikaa ja tarkkuutta vaativien teosten parissa.

Outsider-taide viittaa tavallisesti taiteen tekijöihin, joilla ei ole pääsyä tai tietoisuutta taidemaailman järjestelmistä ja tavoista. Suurin osa nykyisistä outsider-taiteilijoista on nykykansantaiteilijoita ja erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita, jotka työskentelevät taidesisältöisessä päivä- ja työtoiminnassa taidestudioiksi kutsutuissa toimintakeskuksissa. Näyttelyhankkeen avulla osoitamme, että kaikilla ihmisillä tulee olla pääsy taidekentälle ja tasavertaiset mahdollisuudet ilmaista itseään kuvataiteen ja luovan taidekäsityön avulla.

Tavoitteet:

  • Projektin tavoitteena on järjestää kaksi museonäyttelyä Suomessa vuosina 2018–2019. Ensimmäinen on Suomen käsityön museossa Jyväskylässä 28.4.–2.12.2018 ja toinen K.H.Renlundin museossa Kokkolassa loppuvuonna 2019. Tässä välissä näyttely tai siitä erikseen kuratoitu pienempi kokonaisuus kiertää Pohjoismaissa eri museoissa ja näyttelypaikoissa.
  • Näyttelyhanke rohkaisee erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja heidän ohjaajiaan perinteisten käsityötekniikoiden luovaan ja itseilmaisulliseen käyttöön osana kuntouttavaa ja työllistävää toimintaa.
  • Myös suurta yleisöä innostetaan käyttämään eri käsityötekniikoita vapaasti ja ilmaisullisesti
  • Hanke vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä outsider-taiteen kentän toimijoiden, taidemuseoiden ja gallerioiden välillä.
  • Näyttelyhanke ja siihen liittyvä seminaari sekä julkaisu lisäävät tietoa outsider-taiteesta ja käsityötekniikoista sekä saattavat outsider-taiteen uusien yleisöjen ulottuville
  • Hankkeen myötä käsityöperustaiselle outsider-taiteelle tarjoutuu parempi näkyvyys institutionalisoituneessa taidekentässä.