2016-04-24 15.12.05[1].jpg

Projektin tukemisen perusteet:

Hakijan poikkitaiteellinen ote, joka painottaa musiikkia ja ääntä, taidekäsityötä ja muotoilua kestävän kehityksen ja kierrätyksen näkökulmasta, sisältää useita mielenkiintoisia elementtejä: 1) Tunnettuihin käsityöperinteisiin pohjautuvien (uusien) soittimien kehittäminen, uudenlainen suunnittelu ja muotoilu yhdistettynä elektroniikkaan vaihtoehtona massatuotantonavalmistetuille stereotyyppisille soittimille, joita markkinat lähes yksinomaan tarjoavat.2) Hyvät suunnitelmat toimijaverkoston rakentamiseksi, jotka edesauttavat idean ja toimivuuden kehittelyä sekä yhteistyötä.3) Tarjoamiensa työpajojen ja kurssien kautta projekti muodostaa perustan uudelle taiteelliselle työlle, joka on suunnattu sekä ammattitaiteilijoille että erilaisille ryhmille musiikista ja käsityöstä kiinnostuneita lapsia, nuoria ja vanhuksia.4) Projektilla on kasvatuksellinen vaikutus, koska se painottaa kestävää kehitystä ja kierrätystä vastapainona markkinoiden ”osta ja heitä pois” -mentaliteetille. Kaikki edellä mainitut elementit heijastuvat hyvin musiikkiin. Yhdeltä kannalta katsottuna projektissa on kysymys tutkimuksesta, joka myötävaikuttaa innovatiivisten soitinten kehittämiseen, ja ne puolestaan innoittavat etsimään uusia soittotapoja ja äänimaisemia. Toisaalta taas ammattilaisten vaihto-ohjelmat vahvistavat yhteistyötä, josta rakentuu perusta uudelle musiikille sekä käsityönkaltaisille ja teknologisille ratkaisuille. Projekti onnistuu myös yhdistämään eri ammattialoja ja näkökulmia ympäristökysymykseen, ja on todiste uudesta tavasta perehtyä asiaan suorien ja konkreettisten tekojen kautta.

Tietoa projektista: 

Projekti luo pohjoismaisen verkoston ja sen puitteissa järjestetään kolme tapaamista kolmessa osallistujamaassa. Projektissa on kyse musiikista ja äänestä, käsityöstä ja muotoilusta sekä yhteistyöstä eri taidemuotojen välillä. Lisäksi siinä painotetaan kestävää kehitystä ja kierrätystä. Jokaisessa tapaamisessa luodaan jotain omin käsin eri tyyppisillä tekniikoilla sekä otetaan kestävä kehitys huomioon hyödyntämällä kierrätyssoittimia ja muita musiikkiin liittyviä näkökohtia. Se, että soittimien kehittämisessä on mukana muotoilun ja muodon näkökulma, poikkeaa totutusta. Projekti luo siihen osallistuvien kolmen Pohjoismaan välille pysyväksi tarkoitetun, innostavista ja kiinnostavista ihmisistä koostuvan verkoston, jossa kehitetään erilaisia soittimia niin käsityönä kuin innovaation, tekniikan ja elektroniikan näkökulmasta kierrätystä painottaen.

Sen tuloksena voi olla yhteistyöprojekteja, fyysisiä äänitaideteoksia, musiikkia, interaktiivisia veistoksia tai musiikkikoneita. Mutta ennen kaikkea siinä on kysymys yhteen kootuista tiedoista ja ideoista, yhteistyöstä ja osallistujien tehtävistä.
Projekti avartaa ymmärrystä siitä, että kuka tahansa voi rakentaa omia soittimiaan sekä soittaa niitä. Tarvitaan vain lisää tietynlaista tietämystä.

Pohjoismainen yhteistyö:

Islanti, Ruotsi ja Tanska

Ensisijaiset yhteistyökumppanit:
1. RUOTSI: Musiikkiyhtye SKROT
Yhtye tekee soittimia lasten kanssa ja esiintyy konserteissaan soittaen itse tekemiään analogisia ja digitaalisia soittimia. Musiikkilaboratorio ja musiikkikoneiden rakentaminen.

2. ISLANTI: Hallvarður Ásgeirsson
Hallvarður Ásgeirsson on säveltäjä, joka työskentelee nykymusiikkiteosten ja elävien soitinten elektronisen metamorfoosin rajapinnalla. Hän soittaa myös sähkökitaraa, joka hyödyntää interaktiivista äänenkäsittelyä.

3. TANSKA: CPH Music Maker Space (johtaja: Valdemar Kristensen)
Työpajoja, konsertteja, yhteistyötä äänihakkereiden, elektronisen musiikin tekijöiden, taiteilijoiden ja opiskelijoiden kanssa, äänentoistoteknologiaa sekä uusien soitinten suunnittelua ja rakentamista.

Toissijaiset yhteistyökumppanit
1. RUOTSI: Stina Billing, käsityöläinen ja taiteilija Skånes Hemslöjdsförbund -liitosta

Kolme tapaamista kolmessa pohjoismaassa: Islannissa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tapaamisen sisältö: Jokaisessa tapaamisessa isäntämaa vastaa työpajan toteuttamisesta muiden maiden osallistujien ja toisten osallistujien kanssa. Projektiin kutsutaan kolme ulkoista yhteistyötahoa Pohjoismaista tai muualta maailmasta, jotka toimivat yhdessä tekijöiden ja soitinrakentajien kanssa. Jokainen osallistujamaa päättää itse osallistuvasta vierailevasta luennoitsijasta, joka vastaa parhaiten kun maan kiinnostuksen kohdetta.

Projektin budjetti: 500 500 DKK
Haettu: 250 250 DKK   
Myönnetty: 250 000 DKK
Toteutetaan: 01.01.2017-20.12.2018

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jako 4 miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

 

Kuva: Cederquist Harborg production AB