Kunstindustri 2.jpg

Projektin tukemisen perusteet:
Den Danske Keramikfabrikin 19 omistajaa ovat todenneet, että nyt on oikea aika tarttua toimeen – ja niin he myös tekevät. Joitakin vuosia sitten perustettu keramiikkatehdas haluaa painottaa taideteollisuuden tulevaisuutta ja tekee sen käynnistämällä paikallisen tuotannon, jonka lähtökohta on kutsua pohjoismaisia kollegoita osallistuman tuotantoon.

Projekti tekee näkyväksi tarpeen perustella sitä, miksi Pohjoismaissa edelleen tarvitaan omaa taideteollista tuotantoa. Tällainen paikallinen tuotantotapa ja sen välillinen vaikutus yrityksen osoittautuessa taloudellisesti elinkelpoiseksi luovat rakenteita, joita voidaan hyödyntää keramiikkatuotannon lisäksi myös muilla taideteollisilla aloilla. Pienimuotoinen projekti kuuluu HANDMADE-teemaan, mutta sillä on suuri mahdollinen konkreettinen vaikutus keramiikka-alan toimijoihin sekä yleiseen kulttuuripoliittiseen keskusteluun.

Tietoa projektista:
Muotoilulla ja keramiikkatuotannolla on pitkä historia Pohjoismaissa, mutta mahdollisuudet tuottaa teollisesti pieniä mallistoja ovat nykyään harvassa tai niitä ei ole ollenkaan. Den Danske Keramikfabrik perustettiin toiveesta muuttaa asioiden nykyistä tilaa. Den Danske Keramikfabrik osoittaa, että on tärkeää säilyttää käsityötaito ja mahdollistaa paikallinen tuotanto ympäristöystävällisesti ja pienessä mittakaavassa. Muussa tapauksessa Pohjoismaissa rakennettu osaaminen katoaa alasajetun ja ulkoistetun tuotannon myötä, mikä valitettavasti koskee jo esimerkiksi tanskalaisia Royal Copenhagenia ja Kähleriä, ruotsalaisia Rörstrandia ja Höganäsia sekä suomalaisia Iittalaa ja Arabiaa.

Den Danske Keramikfabrikin tarkoitus on olla elävä paikka, jossa käsityötaitoa vaalitaan ja kehitetään edelleen 19 omistajan ja tehtaan asiakkaiden iloksi. Tehdas toimii verkostoissa,

joissa suurin ei ole voittaja vaan se, joka on valmis jakamaan tietoaan ja resurssejaan. Kutsumalla yhteistyöhön tekijöitä yli maantieteellisten sekä muotoilu- ja materiaalirajojen tehdas haluaa olla aloittamassa uutta pienten pohjoismaisten tekijöiden aaltoa – tekijöiden, jotka auttavat toisiaan kehittymään yhdessä ja kehittämään erilaisia paikallisia suuntauksia.

 

Tehtaassa toivotaan, että sen ovien avaaminen ja pohjoismaisen yhteistyö- ja kehityspaikan tarjoaminen luo uuden perustan taideteollisuuden ytimelle:

  • paikan, jossa muotoilija voi syventää osaamistaan ja kehittää tuotteitaan läheisessä yhteistyössä ammattitaitoisten käsityöläisten kanssa. On olennaista, että Pohjoismaissa hallitaan suunnittelun lisäksi myös tuotanto ja kaikki siihen luonnollisena osana kuuluva tekninen tietotaito.
  • Tarvitaan myös suurempaa tietoisuutta paikallisesta tuotannosta sekä laaja-alaista keskustelua siitä, kuinka Pohjoismaissa valmistetaan käyttöesineitä.
  • Keramiikan tekeminen opitaan harjoittelun kautta. Tehdas käy keskustelua koulutuslaitosten kanssa ja tähtää työharjoittelupaikkojen luomiseen malliverstaaseensa.

 

Tehtaassa toivotaan, että seuraava sukupolvi ei tule kokemaan tehtaiden sulkemista, vaan pystyy ehkä näkemään, että se voi itse luoda uusia mahdollisuuksia yhteiskunnassa kohtaamistaan haasteista.  Tarkoitus on, että 50 vuoden kuluttua osataan yhä tehdä kipsimalleja, valaa kuppeja tai koristella astioita sinimaalauksella sekä se, että kunnollisen palkkion maksamista edellä mainittujen asioiden tekijöille ei pidetä kohtuuttomana.

Den Danske Keramikfabrikin KUNSTINDUSTRI REVIVAL -projekti tähtää valaisevan ja inspiroivan REVIVAL KIT -pakkauksen valmistamiseen. Pakkaus tulee esittelemään yksinkertaisella tavalla sarjavalmisteista keramiikkaa, materiaaleja ja tekniikkoja myös niille, joilla ei ole alasta aikaisempaa kokemusta. Tehtaan on tarkoitus järjestää pakkauksen tiimoilta taideteollisuuden tulevaisuuteen keskittyviä keskusteluita ja tapaamisia yhteistyössä alan pohjoismaisten järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö:

Tanska, Ruotsi ja Norja

 Tehtaan omistaa 19 keraamikkoa ja muotoilijaa, jotka yhdistivät voimansa luodakseen keramiikan tuotantolaitoksen Tanskaan. Omistajat ovat kotoisin Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. 

 REVIVAL KIT -pakkauksen esittelytapaamisia kehitetään ja järjestetään yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

  • Danske Kunsthåndværkere & Danske Designere (Tanska)
  • Svensk Form, Design Sweden & KHVC (Ruotsi)
  • Norske Kunsthåndverkere (Norja)
  • Ornamo (Suomi)

Projektin budjetti: 250 000 DKK
Haettu: 110 000 DKK   
Myönnetty: 110 000 DKK
Toteutetaan: 01.11.2016-01.07.2017

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jako 4 miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

Foto: Den Danske Keramikfabrik