Duodji Dreamers.PNG

Foto: Midlertidig billede, detalje af festivalens logo

Tuen myöntämisen perusteet:

Saamelaiselle saamen käsityön tekemiseen liittyy paitsi tekeillä oleva konkreettinen teos, myös laajempi elämänkatsomus ja aineeton kulttuuriperintö, tunteet ja tilanteet.

Riddu Riđđu Festivàla on kansainvälinen alkuperäiskansojen festivaali. Festivaali tuottaa vuoden 2018 festivaalipäivien yhteyteen näyttelyn, joka kerää nuoria saamen käsityön harjoittajia yhteen. Näyttely koostuu uusista töistä, joiden lähtökohtana on tulevaisuus ja saamelaisten perspektiivi, ja teoksista Sámi Dáiddamágasiidna -kokoelmasta Kaarasjoella Pohjois-Norjassa (nor. Karasjok). Projekti sisältää näyttelyn lisäksi tietotaidon vaihtoa, seminaarin, työpajoja ja dokumentaatiota. Projekti esitellään vuoden 2019 festivaalilla ja dokumentoidaan myös näyttelykatalogin muodossa. 

Hakijan projektikuvaus:

Duodji on perinteistä saamen käsityötä. Duodjin juuret ovat saamelaisessa identiteetissä. Se on käsityötä ja sitä käytetään aktiivisena osana arkea Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.   

Projekti "Kestävän kehityksen duodji matkalla tulevaisuuteen" esittelee duodji-perinteen kestävyyden ja kehityksen. Kymmenen nuorta 20-35-vuotiasta saamenkäsityöläistä eri alueilta Pohjoismaista tekevät omien ja referenssiteosten näyttelyn Karasjoelle.

Projekti antaa paikalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle yleisölle mahdollisuuden kohdata eräitä eri Pohjoismaista tulevia visionäärisimpiä saamenkäsityöläisiä ja heidän tuotantoaan.  

Festivaali Riddu Riđđu Festivàla