1_Over Under Over Under Ingrid Becker.jpg

Projektin tukemisen syyt:
Projektin työryhmä tekee taiteellisen tutkimuksen käsintehdyn olemuksesta. Projekti levittäytyy maantieteellisesti isolle alueelle metropolien ulkopuolelle, ja maantiede on ratkaisevassa asemassa projektin tulosten kannalta. Maantieteen perusteella päätetyissä kohtaamisissa tapahtuu jotain odottamatonta. Projekti etsii eri näkökulmia niihin asioihin, joista se lähtee liikkeelle. Kyseessä on avoin projekti, jonka ytimessä on ryhmä tekijöitä ja johon kutsutaan paikallisia kuvataiteilijoita ja taidekäsityöläisiä. Hakemuksen kuvamateriaali todistaa raikkaasta otteesta käsityöhön sekä korkeasta taiteellisesta laadusta.

Tietoa projektista:

Norjan taidekäsityöläisten liiton Keski-Norjan osasto kirjoittaa:

Nälkä on tila, joka ilmenee, kun ravintoa on rajallisesti tai ei ollenkaan saatavilla. Se voi merkitä nälän tunnetta, kaipausta tai voimakasta halua.

Elämä ja kulttuuri ovat jatkuvassa liikkeessä; meidän tulee sopeutua sekä maantieteellisiin että digitaalisiin muutoksiin, jatkuvasti siirtyviin perustuksiin niin fyysisesti kuin henkisestikin. Samaan tahtiin pinnallisuuden ja silmänkantamattomuuden kanssa kasvaa kaipaus pysyvyyteen. Johonkin, jota voimme koskea ja muotoilla omin käsin. Tunnistamme käsityön ja käsintehtyjen asioiden nälän. Kyseessä on uudistunut kiinnostus materiaaleihin perustuviin taiteisiin; nuoret taideopiskelijat haluavat veistää, dreijata ja kutoa kangasta. 

Nälkä tuo esiin taidekäsityötä, jonka arvot ja strategiat ovat nykyaikaisia. Perusteellinen käsityötaito ja materiaalituntemus, kyky hyödyntää olemassa olevia resursseja, on asia, joka säilyy muutoksen keskellä. Tietämyksemme käsityöstä muuttuu, sitä jaetaan, tulkitaan ja se täyttää ympäristöämme jatkuvasti. Se on osa nykyaikaa. 

Perinteinen käsityöläiskoulutus alkoi alan mestarin oppilaana olemisesta. Kisällikokeen jälkeen suositeltiin, että oppilas lähtee maailmalle hankkimaan lisää taitoja niin kutsutulla kisällin vaelluksella. NÄLKÄ pyrkii kehittämään käsityölle omistettuja monialaisia kohtaamispaikkoja Pohjoismaissa. Tutkimme, kuinka liike, eli maantieteellisen paikan vaihtaminen ja jonkin asian luominen omin käsin, voidaan yhdistää luovaan ilmaisuun. Projekti keskittyy tähän fyysiseen, konkreettisen liikkeeseen, joka on taiteellisen tuotannon teema tai sen edellytys. 

Norjan taidekäsityöläisten liiton Keski-Norjan osasto toivoo NÄLKÄ-projektissa toimivansa vaeltavana kisällinä, joka etsii, jakaa ja yhdistelee sekä pohjoismaisen yhteistyön kautta vahvistaa tietämystämme päämääränään levittää ymmärrystä käsityöstä. Mitä tapahtuu, kun eri paikoissa ja eri aikoina syntynyt tietotaito kohtaa? Ja siitä jalostetaan jotain muuta? Mitä on pohjoismainen käsityö tänään?

Nykyajan taidekäsityöläisen roolissa etsimme sitä, mitä kulttuurien ja ammatillisten rajojen ylittäviin kohtauspaikkoihin yhdistyvä käsityö voi olla ja mitä se voi saada aikaan. NÄLKÄ jättää jälkeensä uuden yhteistyöalustan, joka toimii foorumina välittömälle ilmaisulle siitä, mitä merkityksiä pohjoismaisella käsityöllä on nykyajassa. Keskus ei ole vain maantiedettä, vaan se koostuu myös toiminnasta. NÄLKÄ valaa peruskiven avoimen käsityömaiseman ja pitkäkestoisen vaikutuksen rakentamiseksi, käsityötietoisuudelle, joka jo itsessään on oma materiaalinsa. Materiaali, joka on yhtä aikaa sekä tuore että vanha.

Projekti päättyy kuratoituun näyttelyyn.

Pohjoismainen yhteistyö:

Suomi, Ruotsi ja Norja.

Projekti on suunniteltu toteutettavaksi työpajoissa Maalahdessa Suomessa, Frösönin saarella Ruotsissa ja Trondheimissa Norjassa. Projektin kiinteän ytimen muodostavat kaikkiin kolmeen työpajaan osallistuvat 10 taidekäsityöläistä, joilla on eri materiaaleista ilmaisuista muodostuva tausta. Lisäksi jaettavana on 10 paikkaa jokaiseen työpajaan. Kutsuttavien osallistujien lisäksi paikkoja voivat hakea paikalliset käsityöläiset,taiteilijat ja kulttuurituottajat.

Projektin budjetti: 2 713 200 DKK
Haettu: 1 000 000 DKK   
Myönnetty: 850 000 DKK
Toteutetaan: 01.01.2017-31.10.2018 

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jako 4 miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

Hakemusten käsittelyn asiantuntijoina toimivat professori Christina Zetterlund Ruotsista ja Mari Savio Suomesta. Lopulliset tukipäätökset teki rahaston hallitus.

Vuodesta 2017 HANDMADE-hakemukset sisältyvät projektituen ja OPSTART-ohjelman piiriin. Lue lisää arviointikriteereistä sivulla ”hae tukea”.

Kuva: Ingrid Becker, Kunsthåndverker (N)