selkies midlertidig foto.jpg

Väliaikainen kuva, Nordisk Kulturfond 

Projekti sai tukea, koska:

Tämä hyvin suunniteltu projekti kokoaa taiteilijoita ja muotoilijoita laajalta alueelta Pohjolasta. Kittat-ompelimo Nuukissa, UiT Tromsøssä, Várjjat Sámi Musea Varangerbottenissa ja Kvensk Institutt Børselv ovat keskeisiä toimijoita. Projektin päämääränä on generoida uudellenajattelua ja inspiroida monimuotoiseen hylkeen nahan ja turkiksen käyttöön. 

Selkiet ovat mytologisia hahmoja, joita kuvataan tarinoissa Grønlannista, Suomesta (Kaisan lumottu metsä), Färsaarilta (fortellinger om Kópakonan) ja Islannista (Mýrdalur saga) ja myös muun muassa Skotlannista ja Irlannista. Selkiet elävät mies- ja naispuolisina hylkeinä meressä, mutta voivat nousta maalle, astua ulos nahastaan ja siten muuttua kauniiksi ihmisiksi.  

Hakija kirjoitti itse projektista: 

Osallistujat ovat taiteilijoita seitsemästä Pohjoismaasta/itsehallintoalueelta, jotka kehittävät yhdessä kymmenen päivän pajan, jonka fokus on kokeiluissa ja osaamisen välittämisessä koskien hylkeen hyödyntämistä pohjoismaisena luonnonresurssina. 

Haluamme yhteistyössä pohjoismaisten taiteilijoiden ja muotoilijoiden kanssa tutkia, löytää uudelleen ja levittää hylkeen työstämisen taitoja kulttuurisena resurssina käsitöissä. Samalla projekti käsittelee ekologista ja kestävän kehityksen Blue Economy-ajattelutapaa ja kulttuurialan yrittäjyyttä.

Projektin lähtökohtana on mytologia, mutta tarinaa voi tulkita vapaasti, abstraktisti tai konkreettisesti ja Selkie-hahmo voidaan nähdä mielikuvituksen tuotteena, heijastuspintana, transsendaalisena muuttumisena, muutoksena tai vaatekappaleena, joka ilmaisee tuntematonta, kaihoa, epätietoutta, riippuvuutta säästä ja materiaalista. Keskeistä on hylkeen nahan/turkiksen uutta luova ja monimuotoinen käyttö, johon sen valoa heijastava ominaisuus suorastaan kutsuu.   

Prosessi dokumentoidaan videolle ja projektin tulokset esitellään näyttelyn muodossa. Näyttely toimii keskustelun avaajana hylkeestä tärkeänä pohjoismaisena kulttuuriresurssina ja kohdennetaan pääasiassa käsityöstä kiinnostuneelle yleisölle, mutta myös koululuokille.