Maria Huhmarniemi Twistmas in the Nordic House 2017.png

Teoskuva: Maria Huhmarniemi, Twistmas in the Nordic House, 2017

Tuen myöntämisen perusteet

Vahvat akateemiset yhteistyökumppanit:

  • Projektijohtajana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta
  • Islannin taideakatemia
  • Sámi University of Applied Sciences
  • Bergen Academy of Art and Design sekä
  • Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD) -verkosto

sekä näyttelytilat: 

  • Pohjolan talo Reykjavikissa
  • Galleria Napa (Lapin taiteilijayhdistys)
  • Lapin yliopiston galleriat The Artic Design Week -viikon 2017 aikana.  

yhdistivät voimansa tuottaakseen kiertävän näyttelyn, seminaareja, workshopin “Teach me Something” sekä katalogin HANDMADE-teemalla. Tämä projekti tulee opettamaan meille kaikille jotakin!  

Hakija kertoi itse projektista

Näyttely tuo esille erilaisia arktisessa taiteessa, muotoilussa ja saamelaisessa duodjissa käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja. 

Taiteilijavalinnat tekevät Gunvorm Guttorm, Timo Jokela, Ásthildur Björg Jónsdóttir ja Hilde Hauan Johnsen. Näyttelyn kuraattori Ásthildur Björg Jónsdóttir tekee yhteistyötä taiteilijoiden kanssa ja suunnittelee näyttelyn. 

Näyttelyiden yhteydessä järjestetään seminaari. Taiteilijat ja muut kutsutut asiantuntijat esitelmöivät niissä projekin teemoista. Rovaniemellä seminaari järjestetään osana kansainvälisen Arctic Design Weekin ohjelmaa. 

Työpajojen konseptina on “Teach me Something”. Työpajoissa keskitytään löytämään uusia tapoja tehdä yhteistyötä sekä jakaa paikallista handmade-tietoutta ja kokemuksia. Prosessin tarkoituksena on tuottaa tietoa kokemuksen ja improvisaation avulla. Sisällössä siirrytään yhteisestä tietopohjasta kohti uuteen tietoon ja avoimuuteen tehdä asioita uudella tavalla. Työpajojen osallistujat ovat taiteilijoita, taidealan opiskelijoita sekä yleisön edustajia Reykjavikissa ja Rovaniemellä. Osallistujat luovat installaatioita ja veistoksia ryhmissä. 

Projektin pohjalta tuotetaan katalogi. 

(…)

Puhuessamme duodjiin liittyvästä perinteisestä tiedosta ja taidoista, viittaamme myös taitoihin ja tietoon, jotka olivat aiemmin osa "perinneyhteiskuntaa", mutta jotka nyt ovat siirtyneet moderniin aikaan ja saaneet uutta sisältöä. Perinne- ja perimä-sanojen käyttöä voidaan usein pitää staattisena: "mikään ei muutu" eikä innovaatiolle ole tilaa. Sanalla viitataan uusien materiaalien löytämiseen uusista konteksteista, tai ihmisten tai taiteilijoiden tapaan käyttää uusia materiaaleja tavalla, joka myös muuttaa lopputulosta. Mielestämme innovaatio on kuitenkin aina läsnä myös perinteessä ja perimässä - osana työprosessia.   

(…)

Pohjoiset ja arktiset ympäristöt sekä sosiaaliskultuuriset puitteet voivat toimia nykytaiteen ja taidekasvatuksen innovatiivisina tutkimuslaboratorioina, sekä uudenlaisten käytännönläheisten menetelmien perustana. Projekti ei ole suunnattu ainoastaan pohjoisille alueille, vaan myös muulle maailmalle, jotka tarkastelevat näitä alueita ulkopuolelta. 

(…)

Näyttelykatalogi

Katalogi 'Interwoven' on osa näyttelyn dokumentaatiota. 

Valokuva: Maria Huhmarniemi, Twistmas in the Nordic House, 2017