Fab Craft 2.png

Projektin tukemisen perusteet:

Käsillä tekeminen on FabCrafts-projektin ytimessä, sillä se on luovuuden ja käsityön tärkein piirre. FabCrafts on avoin projekti, joka edistää uusien ryhmien osallistumista. Se on projekti ihmisille, jotka eivät ole tehneet käsitöitä koskaan aiemmin tai pitäneet itseään “käsityöihmisinä”. Tekemisen mentaliteetti on tarttuvaa, ja voit perustaa tulevalle ammatille ja tuoteinnovaatioille tai löydät vain yhdessä tekemisen ja olemisen hauskuuden. Kaikki perustuu tekemisen vapauteen – täällä sinun ei tarvitse noudattaa ohjeita; keksijöinä ja käsityöläisinä uskomme kokeilun kulttuuriin. Projekti yhdistää käsityön, tekniikan ja muotoilun. Asioita tehdään yhdessä, tekijät kohtaavat toisiaan ja järjestävät tapahtumia.

Tietoa projektista:

10 digitaalista, käsityöstä voimansa ammentavaa laboratoriota viidessä eri Pohjoismaassa yhdistävät voimansa ja käyttävät tekniikkaa sekä perinteistä käsityötä uuden taiteen ja käsityön luomiseen yhdessä.

FabCraftsin tavoitteena on yhdistää ja sulauttaa perinteinen, paikallinen käsityö, esim. ompelu, puu- ja metallityö sekä kutominen tekijäliikkeen työkalulaatikkoon ja digitaaliseen luovuuteen tiedonvaihto-ohjelman kautta. Perusteellisella dokumentoinnilla saavutukset jaetaan muille liikkeestä kiinnostuneille ja muulle maailmalle.

Ruotsalainen käsityöneuvosto NFH auttaa joidenkin kontaktien muodostamisessa, kun taas toiset laboratoriot ovat yhteydessä paikallisiin käsityöläisiin erikseen. Tavoitteena on syventää ymmärrystä perinteisistä työskentelytavoista sekä avata laboratorioita tiloina myös perinteiselle ja joskus marginaaliselle taiteelle ja taiteentekijöille. Tällä tavoin saadaan suljettua väli näiden kahden alan välillä, jotka perinteisesti jakavat samat tekemisen ja luomisen juuret.

Yhdistämällä tekijäliikkeen ja perinteisten käsityöläisten digitaaliset ja analogiset puoliskot saadaan aikaan uusia taiteen ja käsityön hedelmällisiä ja kehittyviä ilmenemiä, jonka kautta Pohjoismaiden eri sukupolvet voivat inspiroida toisiaan. Projekti yhdistää ensimmäistä kertaa pohjoismaiset laboratoriot yhteistyöhön. Tällä pohjustetaan tietä kohti syvempää verkostoitumista ja eräänlaista “ristiinhedelmöitystä”.

Pohjoismainen yhteistyö:

Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi ja Islanti.

FabCraftin osallistujat:

 • Ruotsalainen käsityöneuvosto Nämnden för hemslöjdsfrågor (SE)

Laboratoriot:

 • Verket FabLab – Moss (NO)
 • Fellesverkstaden – Oslo (NO)
 • Fab Lab Ísafjörður (IS)
 • TUTLab – Tampere (FI)
 • MIT Fablab – Tromssa (NO)
 • Fab Lab Oulu (FI)
 • Copenhagen Fablab (DK)
 • Aalto Fablab – Helsinki (FI)
 • Fabriken – Malmö (SE)
 • FabLab – Umeå (SE)

Projektin kotisivu

Projektin budjetti: 1 000 000 DKK
Haettu: 500 000DKK     
Myönnetty: 400 000 DKK
Toteutetaan: 01.01.2017-20.01.2018

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jako 4 miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

 • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
 • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
 • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

 

Kuva: FabCrafts