Craft-Rituals-blue night ©Aia Jüdes.jpg

Projektin tukemisen perusteet:

Kyseessä on poikkitaiteellinen, käsitteellinen projekti, joka lähestyy käsityötä uusista näkökulmista. Projektissa performanssitaide ja käsityö yhdistyvät rohkeasti. Se tuo yhteen käsityötä yhdistäviä elementtejä. Projekti jättää jälkeensä hauskan käsintehdyn perinnön. Se on visuaalisesti mielenkiintoinen. Rahasto toivoo, että projekti innostaa ja herättää ajatuksia sellaisissa ihmisissä, joita perinteisen käsityön visuaalinen maailma ei ihastuta. Projekti yhdistää myös eri ikäryhmiä. Käsityön lisäksi siinä työstetään myös sosiaalisia elementtejä. Rohkeaa toimintaa!

Tietoa projektista:

Craft Rituals -projektiin osallistuu yli 30 tekijää Ruotsista, Suomesta ja Islannista. Osallistujat ovat käsityöläisiä, tanssijoita, muusikoita, muotisuunnittelijoita, katutaiteilijoita ja animaattoreita, jotka yhdistävät voimansa projektin alkuunpanijan ja johtajan Aia Jüdesin ohjauksessa luodakseen musiikkiteoksen ja tanssiesityksen sekä niihin kuuluvan puvustuksen. Kokonaisuus tallennetaan elokuvaksi, jota esitetään eri paikkakunnilla kaikissa kolmessa maassa. Projektin eri osia yhdistävänä punaisena lankana kulkee poikkitaiteellinen käsityönäkökulma.

Craft Rituals on huomionosoitus pohjoismaiselle villalle, ja se etsii sekä eroja että yhtäläisyyksiä eri pohjoismaiden käsityöperinteiden välillä. Kehräämisen lisäksi projektissa nostetaan esiin myös muita villaan liittyviä tekniikoita (karstaaminen, huovuttaminen, neulominen, virkkaaminen, värjääminen ja kirjonta) sekä puu- ja sarvikäsityöt. Projekti yhdistää jo iäkkäämmät käsityöläisnaiset (60-vuotiaat ja sitä vanhemmat), jotka ovat mestareita kehräämään villalankaa käsin rukilla, nuoriin break-tanssijoihin, ryhmään elektronisen musiikin uudistajia ja pariin avantgardistisia muotisuunnittelijoita. Tarkoitus on luoda musiikkiteos, sarja tanssiesityksiä (joihin musiikkiteos ja käsintehdyt asut sisältyvät) sekä animaatiota hyödyntävä lyhytelokuva, joka kokoaa kaikki projektin osat yhdeksi kokonaisuudeksi.

 Tietoa projektista:

  • Projekti auttaa rakentamaan aivan uutta rajoja ylittävää yhteistyötä, jonka puitteissa käsityöperinne nähdään tulevaisuudessa itsestäänselvänä osana pohjoismaisen kulttuurin kehitystä.
  • Projekti nostaa käsityöperinteen arvostusta normeja rikkovalla tavalla, mikä tekee siitä helposti lähestyttävää ja ajankohtaista aivan uusille kohderyhmille.
  • Projekti päivittää käsitystä käsityöstä ja parantaa sen arvostusta ja projektin vaikutus ulottuu pitkälle sen rajojen ulkopuolelle.
  • Projekti haastaa sukupuoliroolit, edistää moninaisuutta ja nostaa iäkkäiden naisten arvostusta nuoren yleisön silmissä tavalla, joka on harvinainen iän mukaan jakautuneessa yhteiskunnassa.

Aia Jüdes on aikaisemmin käyttänyt elokuvaa ilmaisumuotona onnistuneesti musiikkivideossa ”Next Level Craft”. Craft Ritual -projektissa Jüdes työstää edellisen projektin tuloksia ja elokuvailmaisua pitemmälle, mutta tekee sen täysin erilaisella, kokeellisella työtavalla: Osallistujat tapaavat toisiaan pitemmissä ajanjaksoissa ja vaihtavat ideoita eri kokoonpanoissa. Kyseessä on laaja ja monisyinen yhteistyö, jossa elokuva on sekä tapa visualisoida eri sukupolvien ja maailmoiden välinen kohtaaminen että käytännön työn lopputulos.
Craft Rituals -elokuva tulee sisältämään käsintehtyä animaatiota, joka koostuu erilaisista käsityötekniikoista ja materiaaleista ja punotaan elokuvassa yhteen varsinaisen kuvamateriaalin kanssa analogisen tai käsintehdyn ja digitaalisen animaatiotekniikan avulla. Kyseessä on siten aivan uudenlainen käsintehty suuntaus ja kehityskulku niin teknisesti kuin esteettisestikin.

Craft Rituals -elokuva toimii sellaisenaan visuaalisena käsityönä ja innovatiivisen projektin dokumentoijana. Samalla elokuva on kuitenkin suunniteltu interaktiiviseksi osaksi live-esitystä, jonka eri lavasteet, ääni ja animaatiot vastaavat valkokankaan fyysisiin objekteihin ja ihmisiin yllättävällä ja runollisella tavalla.

Pohjoismainen yhteistyö:

Ruotsi, Suomi ja Islanti

Projektin tukikohta on Ruotsissa, mutta suuria osia siitä toteutetaan lisäksi paikallisesti Suomessa ja Islannissa. Projektissa on mukana eri laajuuksissa yli 30 osallistujaa Ruotsista (n. 15), Suomesta (n. 10) ja Islannista (n. 10). Kokonaisuus tallennetaan elokuvaksi, jota esitetään eri paikkakunnilla kaikissa kolmessa maassa.

Projektin budjetti: 2 130 400 DKK
Haettu: 789 000 DKK     
Myönnetty: 700 000 DKK
Toteutetaan: 01.12.2016-31.12.2018      

Erityishaku HANDMADE vuonna 2016

Tämä projekti rahoitettiin erityispotista, josta rahasto vuonna 2016 jako 4 miljoonaa tanskan kruunua HANDMADE-projekteille. Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia erityiskriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

 

Kuva: Aia Jüdes