O2018.0417 BLITZ PROJECT Photo By Mads Find

Kuva: Mads Find

Tuen myöntämisen perusteet

Rahasto tunnistaa pohjoismaisen nykysirkuksen vaihtelevan aseman taiteenkentällä ja näkee näin ollen projektin kehittävän nuoria sirkustaitelijoita. Tämä edistää koko alan vakiintumista ja kehittymistä Pohjolassa.

Tietoa projektista

BLITZ PROJECT pyrkii vahvistamaan ja edistämään nykysirkuksen taiteellista asemaa Pohjoismaissa. Projekti mahdollistaa nuorille vastavalmistuneille sirkustaiteilijoille oman taiteilijuuden kehittämisen tarjoten tukea hallinnollisesti ja luoden kiertueverkostoa. BLITZ PROJECT -ohjelman käytyään on nuori taiteilija vahvistanut ammatillista osaamistaan ja pystyy näin ollen toimimaan entistäkin itsenäisemmin. Pitkäaikaisena tavoitteena projekti haluaa vahvistaa nykysirkuksen ammattimaista toimintaa kasvattaen taiteenalan laajuutta ja laatua.

BLITZ PROJECT:n tekijät tunnistavat nykysirkuksen vaihtelevan aseman Pohjolassa. Vaikka Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa tarjotaan korkeakoulutusta sirkustaiteessa, näkevät projektin tekijät, että valmistuneet ennemminkin osallistuvat produktioihin taiteellisen ja itsenäisen luomistyön sijaan.

Projektin päämääränä onkin vahvistaa nykysirkuksen taiteellista asemaa Pohjolassa. Se pyrkii kehittämään ja edistämään sitä lahjakkuutta ja ammattitaitoa, joka menee tällä hetkellä hukkaan. Luomalla vakiintuneempaa pohjoismaalaista verkostoa, BLITZ PROJECT ei ainoastaan tue nuoria vastavalmistuneita taiteilijoita vaan se myös vahvistaa koko taidealaa.

Opstart-apurahalla projektin tekijät haluavat pohjustaa materiaalia projektin kehittämiseen. He luovat myös nykysirkusta esittelevän kokonaisuuden, joka esitetään alalle tärkeässä SUBCASE-tapahtumassa Tukholmassa. Pyrkimyksenä on vahvistaa olemassa olevia ja hankkia uusia yhteistyön muotoja.

BLITZ PROJECT toteutetaan yhteistyössä Sputnik:n ja Wild Wonders:n välillä.