beyond.png

Tuen myöntämisen perusteet:

Projekti pohjautuu paikallisen Uppsala-Ekeby-keramiikan historiaan ja traditioon. Tämä paikallinen lähtökohta ajankohtaistaa ja vahvistaa keramiikan alan teoreettista diskurssia myös pohjoismaisella mittakaavalla.  Ei vain Uppsalan alueella, vaan myös useimmissa Pohjoismaissa, on paikallinen keramiikkatuotanto ajettu alas tai siirretty ulkomaille. Uppsalan alueen maaperässä on runsaasti savea – tämä on yhteiskunnallis-poliittisesti olennainen huomio ja projektin lähtökohta.

Hyvin argumentoitu, tiedostava projekti, jossa on kiinnostava, materiaalilähtöinen lähtökohta. Pohjoismaisten taiteilijoiden paikkasidonnaisten teosten näyttely seminaareineen vahvistaa teoreettista diskurssia pohjoismaisen nykykeramiikkataiteen ympärillä ja valottaa keramiikkaa monista näkökulmista; Nykyisyyttä tarkastellaan mm. eri taidesuuntausten valossa läpi historian. Kunnianhimoinen projekti, joka kehittää pohjoismaista keramiikkataiteen alaa.

Hakijan projektikuvauksesta:

BEYOND THE OBJECT Contemporary Nordic Ceramic Art on Uppsalan taidemuseon luotsaama pohjoismainen nykykeramiikan katsaus aikavälillä 02.06.2018 - 16.09.2018, seminaari ammattilaisille, julkaisu ja yleisöohjelma. Viidestä pohjoismaasta lähtöisin olevan keramiikkataiteilijan kohtaamisessa luodaan diskursiivinen alusta heidän työskennellessään paikkalähtöisesti Uppsalassa, Uppsalan linnan tiloissa ja sen ympäristössä.

Näyttelyn perusajatus on näyttää esimerkkejä nuoremman sukupolven nykytaiteilijoiden taiteesta, jossa työskennellään konseptuaalisesti keramiikan ja muiden materiaalien ja taiteenalojen rajapinoilla. Tämä keramiikan alue kohtaa harvemmin suuremman keramiikasta kiinnostuneen yleisön.

Projekti pyrkii pidemmällä tähtäimellä lisäämään tietoisuutta keramiikasta vahvana, uniikkina äänenä nykytaiteen alalla ja vahvistamaan pohjoismaisten taiteilijoiden vuorovaikutusta.

Osallistuvat taiteilijat:

Kuraattorit:

  • S L A M / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn (SE)