Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21 århundrede

Tuen myöntämisen perusteet:
Projektilla on suuri pohjoismainen merkitys, sillä sen tavoitteena on kehittää ja luoda laaja verkosto ja ammatillinen yhteisö pohjoismaisten arkistojen välille. Lisäksi projektin tavoitteena on levittää pohjoismaisista arkistoista saatua tietoa suurelle yleisölle.

Hakijan projektikuvaus:
Projektissa keskitytään pohjoismaisiin arkistoihin ja niiden tulevaisuuteen. Tavoitteena on kehittää arkistoinnin alaa, joka syntyi 1990-luvun lopulla Pohjoismaissa reaktiona arkistojen käyttäjäkeskeisyyden puutteeseen. Projekti pyrkii esittelemään ja jakamaan hyviksi osoittautuneita työtapoja arkistoinnin saralla Pohjoismaissa ja levittämään tietoa eteenpäin suurelle yleisölle.