B2019.0306 (1)

Tuen myöntämisen perusteet

Projekti pyrkii kasvattamaan tietoisuutta naisista, jotka tekevät elokuvaa Pohjoismaissa – varsinkin heitä, jotka uhkaavat kadota yhteisön kollektiivisesta muistista. Koska vieläkin pääasiassa miespuoliset elokuvantekijät saavat julkisuutta, on tärkeää keskittyä niihin naisiin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, jotka työskentelevät elokuvan ja television kanssa. Elokuvan lyhyet haastattelut ovat hyvin valittuja ja ne voivat antaa merkittävää tietoa valituista naispuolisista elokuvantekijöistä globaalille yleisölle. Haastattelujen pohjalta tullaan myöhemmin julkaisemaan kirja.

Tekijöiden kuvaus projektista

Nordic Women in Film -projektilla haluamme luoda erillisen kategorian keskustelulle pohjoismaisten naispuolisten elokuvantekijöiden kanssa kuvaamalla haastatteluja naisista Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Pyrimme asettamaan uudelleen keskiöön ne elokuvantekijät, jotka kerran olivat suosittuja elokuva-alalla ja jotka eivät työskentele enää. Lisäksi haluamme saada uutta yleisöä nykyaikaiselle naisten tekemälle elokuvalle Pohjolassa.

Projektin toinen osa on ei-online näyttely: Työskentelemme kahden lontoolaisen elokuvateatterin kanssa näyttääksemme niitä töitä, joita haastattelemamme naiset ovat luoneet. Mahdollisuuksien mukaan tuomme heidät itse paikalle luomaan keskustelua. Valitettavasti moni nykyaikainen naispuolinen tekijä tulee tunnetuksi paljon myöhemmin kuin vastaavat miespuoliset tekijät. Näemmekin, että on tärkeää arkistoida ja esittää vielä elossa olevien naisten töitä.