Acoustically 1 - Photo credits Nathan Thomson.jpg

Projektin tukemisen perusteet:

Projektin vahvuus on sen asteittainen kehittyminen- Se sisältää korkean tason ammattilaisia kehittäjistä harjoittajiin. Tämä tarjoaa projektille ajatuksia herättävän, perusteellisen prosessin, jolla voidaan stimuloida laajaa ammattitutkimusta, ja jonka erityisistä tuloksista myös yleisö pääsee osalliseksi:

Tulokset esitetään konsertissa sekä yleisölle että ammattilaisille. Tuotteet tuodaan markkinoille julkaisujen muodossa, joilla prosessit ja tulokset esitellään sidosryhmille. On hyvinkin mahdollista, että tästä syntyy ammatillisen musiikin läpimurto, mikä antaisi kiinnostavan panostuksensa musiikkimarkkinoille ja aiheen meneillään olevalle tutkimukselle.

Tietoa projektista:

  • Hybridisoitinrakennuksen projekti; soitinrakennusta materiaalin ja digitaalisen rajapinnassa
  • Vahvistetut soittimet mahdollistavat perinteisten soitinten laajentamisen elektronisilla äänillä ja vuorovaikutteisuudella
  • Akateemisten tutkijoiden, freelance-käsityöläisten ja eturivin artistien dynaaminen joukko

Projekti on suunnattu suurelle muusikkoyhteisölle, sekä ammatti- että amatöörimuusikoille, akustisen ja elektronisen musiikin harjoittajille sekä äänitekniikanharrastajille, äänentoiston insinööreille ja ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet äänialan uusista tekniikoista.

Projekti tarkastelee KÄSINTEHTY-teemaa ajankohtaisena aiheena, ja sisällyttää tämän otsikon alle käsityötä, kuten analogisen elektroniikan rakentamista, tietokoneohjelmointia tiettyihin käyttötarkoituksiin, ääneen liittyvän vuorovaikutuksen suunnittelun sekä perinteisen instrumenttien rakentamisen.

Akustisesti aktiiviset vahvistetut instrumentit muodostaa pilottiprojektin, joka yhdistää akustisen soitinrakennuksen, elektroniikan, tietokoneohjelmoinnin ja vuorovaikutteisuuden suunnittelun luoden uudenlaisia hybridi-instrumentteja. Elektroniset äänet viedään akustisten instrumenttien fyysisiin rakenteisiin runkoon kiinnitetyillä integroiduilla vahvistimilla, mikä mahdollistaa akustisten ja elektronisten äänien rinnakkaiselon samassa instrumentissa ohittaen ulkoiset kaiuttimet ja audiolaitteistot. Esimerkiksi akustisesti aktiivinen kitara rakentaa elektronisten korostusten ja muunnosten kerroksen soittimen akustisen äänen päälle, jolloin koko äänimaisema säteilee suoraan soittimesta itsestään.

Soittimessa voidaan käyttää anturitekniikkaa, millä mahdollistetaan käyttäjän vuorovaikutus elektronisesti luotujen tai käsiteltyjen äänien kanssa. “Akustisesti aktiiviset instrumentit” on projekti fyysisen ja digitaalisen risteyksessä, yhdistäen soitinrakennuksen, akustiikan, signaalinkäsittelyn ja ohjelmoinnin, joita kaikkia lähestytään käsitöinä keskittyen yksittäiseen alaan. Aktiivinen akustiikka on kasvussa oleva ala, joka yhdistää perinteisen soitinrakennuksen uusimman äänitekniikan ja tietotekniikan kanssa luoden uudenlaisia hybridi-instrumentteja. Projektin tavoite on yhdistää asiantuntijoita eri erikoisaloilta, joita tarvitaan aktiivisten akustisesti vahvistettujen soitinten suunnitteluun, toteuttamiseen ja rakentamiseen, jotta saavutetaan “kriittinen massa” konserttisoittimien kehittämiseksi ammattikäyttöön projektin kaksivuotisen keston aikana.

Projektilla on tarkka julkinen levityssuunnitelma, joka koostuu viidestä elementistä: 1) Ääniharrastajayhteisöt, jotka saavutetaan internetin ja musiikkiteknologiamessujen kautta 2) Suurempi yleisö, joka saavutetaan konserteissa 3) Tiedon levittäminen taide-ja tekniikkaklusterille mediataiteen festivaalien kautta 4) Tieteelliset julkaisut tutkijayhteisölle 5) Työpajoja opiskelijoille.


Pohjoismainen yhteistyö:

Suomi, Tanska ja Norja

Projekti toteuttaa pohjoismaisen asiantuntijaverkoston soitinrakennuksen, elektroniikan, tietokoneohjelmoinnin ja vuorovaikutussuunnittelun aloilla. Maihin kuuluvat Suomi, Tanska ja Norja, ja verkoston jäsenet ovat akateemisia tutkijoita, freelance-käsityöläisiä sekä taiteilijoita.

Osallistujat:

  • Otso Lähdeoja, tutkija, Taideyliopisto, Helsinki
  • Daniel Overholt, apulaisprofessori, Aalborgin yliopisto, Kööpenhamina, Tanska
  • Cumhur Erkut, apulaisprofessori, Aalborgin yliopisto, Kööpenhamina, Tanska
  • Alexander Refsum Jensenius, apulaisprofessori, Musiikkitieteen laitoksen johtaja, Oslon yliopisto, Norja
  • Juhana Nyrhinen, soitinrakentaja, Tampere
  • Michael Edinger, soitinrakentaja, Kööpenhamina, Tanska
  • Petri Kumela, konserttikitaristi, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Projektin budjetti: 661 802 DKK

Haettu: 562 402 DKK    

Tuettu: 450 000 DKK

Toteutetaan: 01.01.2017-31.12.2018       

Valokuvat: Nathan Thomson