HANDMADE

Jaa. Ruuvaa. Tutki. Kirjoita. Paina. Puhalla. Kehitä. Rakenna. Lasita. Kuratoi. Ompele. Hitsaa. Maalaa. Tao. Virkkaa. Soita. Värjää. Puno. Kuvaa. Ohjelmoi. Kierrätä. Hae!

HANDMADE on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus, joka toteutetaan vuosina 2016–2018.

HANDMADE tukee kaikkien taiteen- ja kultturinalojen projekteja, joissa tarkastellaan käsillä tekemistä eri näkökulmista, ja joiden tekijät ja toimijat vahvistuvat pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

HANDMADE tukee myös projekteja, joissa tuotetaan ja välitetään tietoa ajankohtaisista aiheista kulttuurin ja käsillä tekemisen tiimoilta.

HANDMADE rohkaisee uusia ääniä ja tuo esiin kentän laaja-alaisuutta

  • HANDMADE-kentän ilmaisumuodot ja tekijät ovat moninaisia. Käsin tekeminen on yhteisnimittäjä.
  • Kaikki taiteen ja kulttuurin alat voivat hakea tukea – mielellään monialaisessa yhteistyössä
  • HANDMADE tekee tilaa aiheen tarkasteluun: viestinnälle, teorialle ja tutkimukselle
  • HANDMADE haastaa perinteiset instituutioiden, ammattikuntien ja kulttuurien rajat ja kuviot

HANDMADE tukee ja esittelee uusia näkökulmia, uudenlaista otetta materiaaleihin sekä uusia käsityksiä siitä, mikä on sallittua

  • HANDMADE löytää kädentaidot uudelleen ja tulkitsee ne tässä ajassa.
  • HANDMADE on löytöretkeilyä. Moni suuri juttu alkaa pienesti ja nousee marginaalista, piilosta ja unohduksesta.
  • HANDMADE vahvistaa paikallisia hankkeita pohjoismaisessa yhteistyössä tarjoten pohjoismaisia näkökulmia – ja löytää uusia tulkintoja sille, mitä pohjoismaisuus tarkoittaa.

HANDMADE-yhteistyö mahdollistaa entistä paremmat tulokset ja uudenlaiset taiteelliset kokeilut

  • Pohjoismaisen yhteistyön aloittaminen vahvistaa toimijoita ja tekijöitä kädentaitojen alalla.
  • HANDMADE-projektipartnerina voit esitellä ja levittää erityistä osaamistasi pohjoismaiden tasolla
  • HANDMADE-projektit muodostavat monialaisen pohjoismaisten erityisosaajien verkoston, jonka vahvuuksia ja tietämystä sen jäsen voi hyödyntää.

Hae tukea vuonna 2018
HANDMADE sisältyy rahaston yleisiin hakukierroksiin: Voit hakea sekä OPSTART-tukea että projektitukea. Hakemukset arvioidaan näiden ohjelmien arviointikriteerien pohjalta.
OPSTART tukee lupaavien projekti-ideoiden kehitysnäkökulmaa ja uusien pohjoismaisten projektien käynnistysvaihetta.
Projektituki tukee toteuttamiskypsien projektien läpivientiä. Projektien, joille myönnetään projektirahoitusta vuonna 2018, on päätyttävä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Rahaston projektilähettiläs Mari Savio auttaa uusien toimijoiden löytämisessä ja mobilisoimisessa ja antaa käytännön ohjeita pohjoismaisten projektien toteuttamisesta. Lue lisää projektilähettiläiden toiminnasta.

28 projektia on tähän mennessä saanut projektitukea
Hyvän käsityksen siitä, millaisia projekteja HANDMADE-otsikon alle mahtuu, saa tuettujen projektien esittelyistä. Keramiikka, kuvataide, arkkitehtuuri, musiikki lasi ja tanssi ovat tuettujen taidealojen joukossa, ja toimijoita löytyy harrastelijoista FabLabeihin ja erityismuseoihin. Käden taidot ovat yhteisnimittäjä!

Kuva: Jukka Kiistala
Projekti: Weaving Kiosk, Rosa Tolnov Clausen