HANDMADE

Jaa. Ruuvaa. Paina. Puhalla. Kehitä. Rakenna. Tutki. Kirjoita. Lasita. Kuratoi. Ompele. Hitsaa. Maalaa. Tao. Virkkaa. Värjää. Puno. Kuvaa. Ohjelmoi. Kierrätä. Hae!

HANDMADE on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. Rahasto peräänkuuluttaa projektihakemuksia, joissa tarkastellaan käsillä tekemistä eri näkökulmista ja joissa pohjoismainen yhteistyö vahvistaa kädentaitoalan toimijoita ja toimintaympäristöjä. Pohjoismaisen kulttuurirahaston HANDMADE tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

 

Hakemukset vuosina 2017–2018
Vuodesta 2017 lähtien HANDMADE sisältyy rahaston yleisiin hakukierroksiin. 

HANDMADEn yhtenä tavoitteena on saada lisää hakemuksia kädentaitoalan toimijoilta.

Tukea voivat hakea myös projektit, jotka hakivat vuonna 2016 HANDMADE-apurahaa mutta joille rahasto ei voinut myöntää tukea erillispotista. Näitä projekteja tulee jalostaa suhteessa hylkäämisperusteisiin sekä rahaston yleisiin ehtoihin ja arviointikriteereihin.
Kolmella vuotuisella hakukierroksella haettava tuki voi olla enintään 500 000 Tanskan kruunua, eikä projektia saa aloittaa ennen tukipäätöstä.

Lue lisää hakemisesta

Ensimmäiset tukipäätökset – vuoden 2016 hakukierros
Rahastolla oli elokuussa 2016 määräaika HANDMADE-hakemuksille, jotka tavoittelivat yhteensä kolmen miljoonan Tanskan kruunun (reilun 400 000 euron) pottia. Rahasto vastaanotti kaikkiaan 39 hakemusta, mikä oli tuntuvasti yli odotusten, ja hakemukset olivat yleisesti hyvin laadukkaita. Toimijoiden kiinnostukseen vastaamiseksi rahasto korotti tukipottia miljoonalla Tanskan kruunulla yhteensä neljään miljoonaan kruunuun (noin 540 000 euroa). Siten rahasto saattoi tukea yhteensä kahdeksaa projektia. Rahasto päätti lisäksi myöntää OPSTART-käynnistystukea projektille, joka oli kiinnostava mutta ei vielä riittävän viimeistelty.

Tuki myönnettiin seuraaville projekteille:

Yleensä rahastolta haettava enimmäistuki on 500 000 kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.

Arvioinnissa noudatettiin seuraavia kriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä ovat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Hakukierroksella sovellettiin lisäksi rahaston yleisiä arviointikriteerejä: pohjoismaista painoarvoa sekä laatua, ankkurointia ja vaikuttavuutta.

HANDMADE-asiantuntijat
Hakemusten käsittelyn asiantuntijoina toimivat professori
Christina Zetterlund Ruotsista ja Mari Savio Suomesta.

Mari Savio (FI)
Mari Savio on valmistunut vaatesuunnittelijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto). Hän on julkaissut useita tee se itse -kirjoja. Savio on Suomen Muotoilukasvatusseuran sekä Suomen Käsityön Ystävien hallituksen jäsen. Hän on työskennellyt muotoilijana useissa yrityksissä ja toiminut muotoilukasvatuksen läänintaiteilijana. Savio teki aloitteen Mutku-hankkeesta, jossa kehitetään peruskoulun muotoilukasvatuksen opetusmenetelmiä.

Christina Zetterlund (SE)
Christina Zetterlund on taidekäsityön historian ja teorian professori Konstfack-korkeakoulun muotoilun, taidekäsityön ja taiteen laitoksella. Viimeksi hän toimi kansallisen ”Gestaltad livsmiljö” -selvitystyön selvityssihteerinä. Zetterlund väitteli vuonna 2003 aiheesta ”Design i informationsåldern: om strategisk design, historia och praktik”. Hän on työskennellyt göteborgilaisen Röhssin museon intendenttinä sekä elinkeinoministeriön muotoiluasiantuntijana. Vuosina 2006–2008 Zetterlund oli mukana ”Designhistoria i Sverige” -tutkimushankkeessa (Torsten ja Ragnar Söderbergin säätiöt), jossa analysoitiin designmuseoiden tapaa määritellä muotoiluhistoriallinen esine ja kirjoittaa muotoiluhistoriaa näyttelyillään.

Zetterlundilta on juuri ilmestynyt ”Konsthantverk i Sverige” -kirjasarjan ensimmäinen osa. Hän toimii myös vapaana kirjoittajana ja kuraattorina sekä rahaston arkkitehtuuri- ja muotoiluasiantuntijana vuosina 2016–2018.