HANDMADE

Käsityö on vahvassa asemassa ja kovassa nosteessa koko Pohjolassa. HANDMADE tukee ja esittelee uusia näkökulmia, uudenlaista otetta materiaaleihin sekä uusia käsityksiä siitä, mikä on sallittua.


HANDMADE rohkaisee uusia ääniä ja tuo esiin kentän laaja-alaisuutta

Käden taidot ovat tärkeä tekijä kaikilla taiteen ja kulttuurin osa-alueilla. Pohjoismainen kulttuurirahasto on vuosina 2016–2018 panostanut käsin tehdyn taiteen ja kulttuurin esiin tuomiseen ja tukemiseen HANDMADE-panostuksen puitteissa.

Rahasto on HANDMADE-panostusvuosina 2016 – 2018 tukenut taloudellisesti useiden projekti-ideoiden kehittämistä ja 32 yhteistyöprojektin läpivientiä. Yhteensä panostuksen piirissä on jaettu 7.700.000 Tanskan kruunua (n. miljoona euroa).

Pohjoismainen kulttuurirahasto on luonut uusia verkostoja ja kannustanut uusiin yhteistyöprojekteihin. Rahasto tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten kulttuuritukiviranomaisten, Arctic Arts Summitin 2019 ja Seattlessa USA:ssa sijaitsevan Nordic Museumin kanssa vahvistaakseen edelleen toimijoita ja tekijöitä kädentaitojen alalla sekä mahdollistaakseen uusia yhteistyökuvioita.

HANDMADE on:

  • löytöretkeilyä. Moni suuri juttu alkaa pienesti ja nousee marginaalista, piilosta ja unohduksesta.
  • viestintää, teoriaa, taiteellisia kokeiluja ja reflektointia
  • paikallisten hankkeiden pohjoismaista yhteistyötä
  • perinteisiä kädentaitoja ja niiden uudelleen tulkintaa tässä ajassa
  • uusia tulkintoja sille, mitä pohjoismaisuus tarkoittaa
  • monialainen pohjoismaisten erityisosaajien verkosto
  • haaste perinteisille instituutioille, ammattikunnille ja kulttuurien rajoille ja kuvioille
  • moninaisten ilmaisumuotojen ja tekijöiden kirjo

 

Tutustu tuettuihin HANDMADE-projekteihin