HANDMADE

Jaa. Ruuvaa. Tutki. Kirjoita. Paina. Puhalla. Kehitä. Rakenna. Lasita. Kuratoi. Ompele. Hitsaa. Maalaa. Tao. Virkkaa. Soita. Värjää. Puno. Kuvaa. Ohjelmoi. Kierrätä. Hae!

HANDMADE on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. Rahasto tukee kaikkien taiteen- ja kultturinalojen projekteja, joissa tarkastellaan käsillä tekemistä eri näkökulmista, ja joiden tekijät ja toimijat vahvistuvat pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

Kommentteja HANDMADE-panostuksesta ja muutamista tähän mennessä tuetuista HANDMADE-projekteista:

  • ”HANDMADE esittelee radikaaleja uusia näkökulmia ylläpitämällä, tulkitsemalla ja kehittämällä kädentaitoja. HANDMADE palauttaa käsityön kunniaan ja luo vanhasta uutta.”
  • ”HANDMADE on löytöretkeilyä. Moni suuri juttu alkaa pienesti ja nousee marginaalista, piilosta ja unohduksesta.”
  • ”Projektit voivat olla perustaltaan kansallisia tai kansainvälisiä, mutta mukana on aina pohjoismainen näkökulma – tulkinta siitä, mitä pohjoismaisuus tarkoittaa.”
  • ”HANDMADE keskittyy pienimuotoiseen tuotantoon ja käsillä tekemiseen, jossa voi olla kyse taidekäsityöstä tai projekteista, jotka tarkastelevat kädentaitojen kirjoa, lopputuotetta ja prosessia.”
  • ”HANDMADE osuu nappiin korostamalla yhteistyönäkökulmaa. Yhteistyö mahdollistaa entistä paremmat tulokset ja uudenlaiset kansainväliset kokeilut.”
  • ”HANDMADE kumpuaa paikallisesta tuotannosta ja tarjoaa siten vastapainoa globalisaation aiheuttamalle tuotannon ulkoistamiselle.”

 

Lue kaikki tähän mennessä HANDMADE-rahoitetujen projektien esittelyt

Hakemukset vuosina 2017–2018
HANDMADE sisältyy rahaston yleisiin hakukierroksiin. Voit hakea sekä OPSTART-tukea että projektitukea. Hakemukset arvioidaan näiden ohjelmien arviointikriteerien pohjalta.

Rahaston projektilähettiläs Mari Savio auttaa uusien toimijoiden löytämisessä ja mobilisoimisessa ja antaa käytännön ohjeita pohjoismaisten projektien toteuttamisesta. Lue lisää projektilähettiläiden toiminnasta.

Ensimmäiset tukipäätökset – vuoden 2016 hakukierros
Rahastolla oli elokuussa 2016 erityinen määräaika HANDMADE-hakemuksille, jotka tavoittelivat yhteensä kolmen miljoonan Tanskan kruunun (reilun 400 000 euron) pottia. Rahasto vastaanotti kaikkiaan 39 hakemusta, mikä oli tuntuvasti yli odotusten, ja hakemukset olivat yleisesti hyvin laadukkaita. Toimijoiden kiinnostukseen vastaamiseksi rahasto korotti tukipottia miljoonalla Tanskan kruunulla yhteensä neljään miljoonaan kruunuun (noin 540 000 euroa). Siten rahasto saattoi tukea yhteensä kahdeksaa projektia. Rahasto päätti lisäksi myöntää OPSTART-käynnistystukea projektille, joka oli kiinnostava mutta ei vielä riittävän viimeistelty.

Arvioinnissa noudatettiin rahaston yleisiä arviointikriteerejä ja lisäksi seuraavia kriteereitä: HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua kannustamalla toimijoita uusiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Lisäksi halutaan esitellä laaja-alaisesti innovatiivista käsiteollista ilmaisua. Keskiössä olivat projektit, jotka

  • kehittävät ja esittelevät käsiteollista ilmaisua painottaen vapautta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä
  • kyseenalaistavat ja rikkovat käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja
  • ottavat mukaan myös muiden alojen toimijoita tai organisaatioita.

Vuosina 2017 ja 2018 HANDMADE-hakemukset käsitellään OPSTART- ja projektitukihakemuksina yleisten hakukierrosten puitteissa. Projektitukea voi hakea enimmältään 500 000 Tanskan kruunua ja enintään 50 % projektin budjetista. Vuoden 2016 HANDMADE-panostuksessa oli erityistä erillisten arviointiperusteiden lisäksi se, että rahasto kehotti hakemaan 500 000–1 000 000 Tanskan kruunun apurahaa ja että rahoitusprosentti oli enintään 85.