Muita rahoitusmahdollisuuksia

Täältä löydät tietoa muista pohjoismaisista tukilähteistä sekä rahastoista, jotka myöntävät tukea pohjoismaisille taide- ja kulttuuriprojekteille.

Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen organisaatio, joka hallinnoi kolmea pohjoismaista tukiohjelmaa: Kulttuuri- ja taideohjelmaa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa ja NORDBUK-tukiohjelmaa. Pohjoismaisella kulttuuripisteellä on Helsingin keskustassa kulttuurikeskus ja kirjasto, joista saa monenlaista tietoa pohjoismaisesta kulttuurista. Organisaatio esittelee lisäksi pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä sekä Pohjolassa että muualla maailmassa.

NORDBUK-tukiohjelma

NORDBUK tukee lasten ja nuorten omia hankkeita erillisen ohjelman kautta. NORDBUK-tukiohjelman tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten omaa järjestäytymistä, vaikutusvaltaa ja osallistumista demokraattisiin prosesseihin sekä vahvistaa lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat lapset ja nuoret Pohjoismaissa. Tukea myönnetään toimintaan, johon lapset ja nuoret itse osallistuvat ja jonka suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin he voivat vaikuttaa.

Lue lisää tukiohjelmasta

Kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma koostuu Osaamisen kehittämisen tuesta ja Tuotantopainoitteisen toiminnan tuesta. Tukea voidaan myöntää kaikkien kulttuurialojen ja taiteenlajien projekteille. Yleisenä tavoitteena on edistää uusia virikkeitä ja aloitteita kulttuurin alalla sekä myötävaikuttaa pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön ja taiteen vakiinnuttamiseen sekä Pohjoismaiden sisällä, että alueen ulkopuolella. Avainsanana on innovaatio eli uusien ideoiden, konseptien ja prosessien kehittäminen ja kokeileminen.

Lue lisää Osaamisen kehittämisen tuesta

Lue lisää Tuotantopainoitteisen toiminnan tuesta

Liikkuvuusohjelma

Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu verkostotuesta ja liikkuvuustuesta. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa. Verkostotuen tarkoituksena on tarjota Pohjois- ja Baltian maiden kulttuuritoimijoille mahdollisuus tehdä yhteistyötä, kehittää kumppanuuksia ja oppia toisiltaan. Liikkuvuustuki on puolestaan matka- ja oleskelutukea Pohjois- ja Baltian maihin tehtäviin matkoihin. Tarkoituksena on, että yksityishenkilöt tai pienehköt ryhmät saavat yhteyksiä, virikkeitä, osaamista ja tietoa alueen eri osista.

Lue lisää verkostotuesta

Lue lisää liikkuvuustuesta

Volt

Kulttuuri- ja kieliohjelma lapsille ja nuorille. Voltin kautta edistetään pääasiassa eri Pohjoismaista kotoisin olevien lasten ja nuorten välisiä tapaamisia ja yhteistyötä lisäämällä kulttuurin ja kielien ymmärrystä Pohjoismaissa. Nuorten omaa luovaa tekemistä, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia hankkeessa painotetaan vahvasti lasten ja nuorten hankkeeseen sitoutumisen lisäksi. Lisäksi arvioidaan pedagogiset menetelmät ja prosessit, joita hankkeessa sovelletaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää Volt

Tanskalais-färsaarelainen kulttuurirahasto

Tavoite
Tanskalais-färsaarelaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Färsaarten ja Tanskan – mukaan lukien Färsaarten ja Grönlannin – välistä kulttuurivaihtoa. Tukea myönnetään esimerkiksi teatteri-, elokuva-, musiikki- ja taidetoimintaan, kirjojen julkaisemiseen ja tiettyihin opintomatkoihin. Tukea ei yleensä myönnetä pohjoismaisiin konferensseihin, luokkaretkiin ja vastaaviin hankkeisiin tai varsinaiseen koulutukseen. 

Yhteystiedot
Dansk-Færøsk Kulturfond
Afdelingsleder Lenna Hansen
LEH@stm.dk

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K
+45 33 92 22 09 tai +45 33 92 33 00

Lue lisää

Tanskalais-ruotsalainen yhteistyörahasto

Tavoite
Rahaston tavoitteena on pyrkiä lisäämään Tanskan ja Ruotsin välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kulttuurialalla ja muilla aloilla. Rahasto myöntää taloudellista tukea koulutukseen, kulttuurivaihtoon ja yrityksille.

Yhteystiedot
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, c/o Nordisk Råd Christiansborg
1240 København K
dansk-svenskfond@ft.dk

Lue lisää 

Tanskalais-islantilainen yhteistyörahasto

Tavoite
Tanskalais-islantilaisen yhteistyörahaston tavoitteena on edistää Tanskan ja Islannin välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä, ja sen erityisenä velvoitteena on tukea tanskan kielen asemaa Islannissa. Rahasto tukee muun muassa työn ja opiskelun vuoksi tapahtuvaa oleskelua Tanskassa ja Islannissa, tieteellistä työtä, tanskalaisten ja islantilaisten ammattiopetusta sekä teatterinäytösten ja taidenäyttelyiden vaihtoa.

Yhteystiedot
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde v. Per Fischer
Grønsøvej 8
2970 Hørsholm
+45 7020 4076
post@fdis.dk

Lue lisää

Tanskalais-ruotsalainen yhteistyörahasto

Tavoite
Rahaston tavoitteena on pyrkiä lisäämään Tanskan ja Ruotsin välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kulttuurialalla ja muilla aloilla. Rahasto myöntää taloudellista tukea koulutukseen, kulttuurivaihtoon ja yrityksille.

Yhteystiedot
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
c/o Nordisk Råd
Christiansborg
1240 København K
dansk-svenskfond@ft.dk

Lue lisää

Tanskalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Tavoite
Kulttuurirahaston tavoitteena on lisätä ruotsalaisen kulttuurin tunnettuutta Tanskassa. Rahasto pyrkii tuomaan ruotsalaisia taiteilijoita tanskalaisen yleisön tietoisuuteen ja parantamaan ruotsalaisten taidekokemusten saatavuutta Tanskassa.

Yhteystiedot
Catharina Collet
Lundbygårdsvej 100
4750 Lundby
catharina@collet.dk

Lue lisää

 

Tanskalais-islantilainen kulttuurirahasto

Tavoite
Tanskalais-islantilaisen rahaston tehtävänä on vahvistaa Tanskan ja Islannin välistä henkistä yhteenkuuluvuutta, edistää islantilaista tutkimusta ja tieteellistä toimintaa sekä tukea islantilaisten opiskelijoiden yliopisto- ja korkeakouluopintoja Tanskassa. 

Yhteystiedot
Dansk-isländska fonden
Sankt Annæ Plads 5
DK-1250 Köpenhamn K
+45 33 14 82 76
danskislandskfond@mail.dk

Ruotsalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Tavoite
Ruotsalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää ruotsalais-tanskalaista kulttuuriyhteistyötä stipendien ja muiden tukimuotojen avulla. Rahasto myöntää apurahoja ensisijaisesti kirjallisuuden, taiteen ja tieteen saralla, mutta se voi tukea myös muuta toimintaa, jolla pyritään lisäämään maiden keskinäistä tuntemusta ja maiden välisiä yhteyksiä. Vuonna 1953 perustettu rahasto on säätiömuotoinen.

Yhteystiedot
Sekretariat
Box 1083
101 39 Stockholm
+46(0)8-506 113 00
svensk-danskafonden@norden.se

Lue lisää

Ruotsalais-islantilainen yhteistyörahasto

Tavoite
Ruotsalais-islantilainen yhteistyörahasto jakaa vuosittain matka-apurahoja Ruotsin ja Islannin kahdenväliseen yhteistyöhön lähinnä kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusalalla. Rahaston tehtävänä on edistää ruotsalais-islantilaista yhteistyötä, keskinäistä kulttuurivaihtoa sekä tiedon välittämistä Ruotsin ja Islannin kulttuurisista ja yhteiskunnallisista oloista.

Yhteystiedot
Sekretariat
Box 1083
101 39 Stockholm
+46(0)8-506 113 00
svensk-islandskafonden@norden.se

Lue lisää

 

Ruotsalais-norjalainen yhteistyörahasto

Tavoite
Rahaston tarkoituksena on edistää ruotsalais-norjalaista yhteistyötä, lisätä kulttuurivaihtoa kahden maan välillä ja lisätä tietoa ruotsalaisesta ja norjalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta

Yhteystiedot
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm
Fonddirektör Mats Wallenius
mats@svensknorskafonden.org
+46 (0) 70 961 14 08

Lue lisää

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Tavoite
Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.

Yhteystiedot
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Ludviginkatu 6-8
00130 Helsinki

rahastot@hanaholmen.fi

Lue lisääTanskalais-grönlantilainen kulttuurirahasto

Tavoite
Rahaston tavoitteena on edistää Grönlannin ja Tanskan välisiä kulttuuriyhteyksiä tukemalla Tanska–Grönlanti–Tanska-matkoja, kulttuuri- ja sosiaalialan laitoksia sekä aikakauslehtien, kirjojen ja elokuvien julkaisua. 

Yhteystiedot
Tina Søndergaard Valenta
kontorfuldmægtig
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K
+45 3392 2284

 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Tavoite
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisätä näiden maiden keskinäistä tuntemusta. Kulttuurirahasto myöntää apurahoja ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää, lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa, lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä sekä käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. 

Yhteystiedot
Suomen sihteeristö
Ludviginkatu 6-8
FIN-00130 Helsinki
+358 9 435 021 39
rahastot@hanaholmen.fi

Ruotsin sihteeristö
Riddargatan 13 D
SE-114 51 Stockholm
+46 (0)72 243 4900
sverige@kulturfonden.net

Lue lisää

 

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Tavoite
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Yhteystiedot

Suomen sihteeristö
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Ludviginkatu 6-8
00130 Helsinki

rahastot@hanaholmen.fi

Tanskan sihteeristö
Kulturfonden for Danmark og Finland
v. fuldmægtig Jens Chr. Andersen
Danmarks Ambassade, Finland
Mannerheimvågen 8
Postboks 1042FI-00101 Helsingfors
jensan@um.dk

Lue lisää

 

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Tavoite
Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. 

Yhteystiedot
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Ludviginkatu 6-8
00130 Helsinki
fonderna@hanaholmen.fi

Lue lisää

Norjalais-islantilainen kulttuuriyhteistyö

Tavoite
Yhteistyön tavoitteena on tukea monipuolista kulttuuriyhteistyötä Norjan ja Islannin välillä. Tukea voivat hakea sekä norjalaiset että islantilaiset toimijat. Tuettavalla toiminnalla tulee olla merkitystä molemmille maille, ja sen tulisi mieluiten luoda taiteilijoiden, kulttuurityöntekijöiden tai tutkijoiden välille suhteita, jotka säilyvät myös varsinaisen hankkeen toteuttamisen jälkeen. Matkatukea ei yleensä myönnetä harrastajaryhmille, kuten kuoroille ja musiikkiyhtyeille. Myöskään hankkeiden täysrahoitus ei ole mahdollista.

Lue lisää

Letterstedtin yhdistys

Tavoite
Letterstedtin yhdistys myöntää apurahoja pohjoismaisia ilmiöitä vertaileviin tieteellisiin tutkimuksiin, pohjoismaisten tutkijoiden vierailuihin toisessa Pohjoismaassa, pohjoismaisittain kiinnostavien konferenssien ja seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen painattamiseen sekä pohjoismaisittain suuntautuneiden instituutioiden kirjallisuus- ja muihin tarpeistohankintoihin.

Yhteystiedot
Letterstedtska föreningen
c/o Föreningen Norden, Drottninggatan 30, Stockholm

Postiosoite:
Box 1074, SE-101 39 Stockholm

+46 8 654 75 70
info@letterstedtska.org

Lue lisää 

Clara Lachmannin rahasto

Tavoite
Clara Lachmannin rahaston tavoitteena on tukea toimintaa, joka edistää skandinaavista yhteishenkeä. Rahasto myöntää apurahoja ryhmien ja yksityishenkilöiden opintomatkoihin sekä kurssitoimintaan ja leireihin Skandinavian maissa. Apurahoja myönnetään myös kongressien, kokousten ja symposiumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.

Yhteystiedot
Clara Lachmanns stiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg
031 - 62 25 16
info@claralachmann.org 

Lue lisää

 

Tanskalais-norjalainen yhteistyörahasto

Tavoite
Tanskalais-norjalainen yhteistyörahasto myöntää hakemuksesta oleskelustipendejä tanskalaisille Lysebun kulttuurikeskukseen Norjaan ja norjalaisille Schæffergårdenin kulttuurikeskukseen Tanskaan. Stipendejä voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät. Stipendejä myönnetään myös tanskalais-norjalaisille ja joissain tapauksissa myös pohjoismaisille ryhmille.

Yhteystiedot

+47 21511000
fondet@dansk-norsk.no

Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto

Tarkoitus
Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto (jäljempänä ”rahasto”) edistää korkeatasoista pohjoismaista elokuva- ja televisiotuotantoa myöntämällä loppurahoitusta näytelmäelokuvien, tv-elokuvien ja tv-sarjojen ja luovien dokumenttielokuvien tuotantoon. Rahasto edistää loppurahoittajana myös pohjoismaisten elokuvien levitystä ja versiointia Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden kannalta kiinnostavia elokuvakulttuurihankkeita.

Yhteystiedot
Nordisk Film & TV Fond
Kristian Augusts Gate 13
0164 Oslo, Norja
+47 64 00 60 80
info@nordiskfilmogtvfond.com