WHO April 2021 Hemsida Färg 1

Copyright holder: WHO. Credit: WHO/Radhika Chitalia

Maailman terveysjärjestön European Behavioral and Cultural Insights -yksikön johtama hanke tuo yhteen tutkijoita, taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, terveydenhuollon ammattilaisia ​​ja poliittisia päättäjiä eri maista.

Hankkeessa pyritään löytämään tehokkaita ja kestäviä käytäntöjä taidetoiminnan sisällyttämiseksi osaksi terveydenhoitoalaa Tanskassa ja Romaniassa toteutettavien taideinterventioiden avulla. Lisäksi tarkoituksena on tutkia projektien vaikutuksia paikalliseen väestöön.

Hankkeen muihin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat University College London (Iso-Britannia), Taideyliopisto (Suomi), kuvataidekeskus BOZAR (Belgia), Region Midtjylland (Tanska) ja Clujin kulttuurikeskus (Romania).

Saavutettavuuden edistämistä
On selvää, että taiteeseen perustuvat käytännöt tulevat olemaan tärkeä vaihtoehto monien erilaisten terveyteen liittyvien haasteiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä”, sanoo Andra Scheel, BCI-yksikön johtaja ja projektin vetäjä. ”Toivomme hankkeen synnyttävän kiinnostavia ja uudenlaisia tuloksia, jotka auttavat terveydenhoidossa toteutettavan taidetoiminnan saavutettavuutta.

Yhteistyöhanke on osa Pohjoismaisen kulttuurirahaston Globus-ohjelmaa, jonka tavoitteena on laajentaa pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön muotoja panostamalla entistä vahvempiin ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin kansainvälisellä tasolla. Rahasto tukea projektia 400 000 Tanskan kruunulla, edistäen näin uusien taidepohjaisten käytäntöjen toteuttamista terveydenhuoltoalalla.

Haluamme tämän hankkeen myötä tutkia, kuinka uusien yhteyksien luominen erinäisten toimijoiden ja alojen välillä niin Euroopassa kuin myös globaalisti voivat vahvistaa ja rikastuttaa tietämystä ja eri yhteistyön muotoja Pohjoismaissa. Lisäksi haluamme parantaa toimintatapoja rajoja ylittävään tiedon vaihtoon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen”, toteaa Eline Sigfusson, Pohjoismaisen kulttuurirahaston apulaisjohtaja ja Globus-ohjelman vetäjä. Hän huomauttaa, että ”johdonmukaisten ja kestävien käytäntöjen kehittäminen kulttuurihyvinvointialalla edellyttää sitä, että myös taiteilijoiden toimijuutta vahvistetaan, ja että interventioiden suunnitteluun ja toteutukseen on varattu riittävästi taidealaa ja taiteellista toimintaa koskevaa asiantuntemusta.

Taidetoimintaan osallistuminen
Hankkeessa pyritään yhtäältä arvioimaan taiteeseen perustuvien terveydenhoidon interventioiden vaikutusta paikallisessa väestössä. Toisaalta tavoitteena on edistää WHO:n mahdollisuuksia kehittää ohjeistusta taiteen ja terveydenhoidon yhdistämiseen ja lisätä interventioiden saavutettavuutta jäsenmaissa Euroopan alueella.

”Hanke on jännittävä ja kunnianhimoinen edistysaskel”, sanoo Nino Berdzulli, WHO:n Euroopan aluetoimiston terveysohjelmien johtaja. ”Taidetoiminnalla voidaan todistettavasti parantaa elämänlaatua. Vaikka useat tutkimukset todistavat taiteen myönteisen vaikutuksen terveyteemme, tiedämme edelleen vain vähän siitä, miten voimme hyödyntää interventioita laajasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Tämä projekti onkin erinomainen tilaisuus tutkia näitä keskeisiä kysymyksiä laajemmin.”