Total International Lokal KRISTIAN

Kuva: Andreas Bergmann Steen

Tietoa projektista:
Kuinka esiintyjä voi toimia kansainvälisesti ekologisella tavalla? Millä tavoin pystymme tanssimaan yhdessä silloinkin, kun olemme erillään eri puolilla maailmaa?

Lähtökohtanaan etäyhteyden varassa toimiva esitys, projekti keskittyy taiteilijan kohtaamaan dilemmaan toimiessaan globaalisti. Paradoksi syntyy globaalin taiteilijuuden ja kestävän kulutuksen välillä. Projekti toimii siten kahdessa paikassa samanaikaisesti, luoden yhtenäistä esitystä kansainvälisessä kontekstissa. Vuorovaikutus paikkojen välillä toimii ainoastaan äänen avulla. Teos kehittää näin performanssiin pohjautuvaa tapaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä välimatkasta riippumatta.

Teoksen pyrkimyksenä on laajentaa ja muuttaa kansainvälisen yhteistyön muotoja tinkimättä taiteellisesta laadusta. Ekologisuus ja kestävä kehitys, kuin myös kolonialismin ja talouden vaikutusten tutkiminen, ovat tärkeä osa projektia.

Merkityksellisyys Globus Opstart -ohjelmalle:
Projekti on taiteellisesti vahva sen keskittyessä keskeisiin ongelmiin globaalilla esittävän taiteen kentällä. Sen tapa yhdistää kaksi globaalisti kaukaista paikkaa vain äänen avulla on raikas ja kiinnostava.