Nordic Panafricanstudio

Kuva: Sophie Barbasch

Tietoa projektista:
Projekti pohjautuu kahteen uraauurtavaan kansainväliseen projektiin: Asiko Art School (Afrikka) ja Nordic Studio for Continued Engagement Rejmyre Art Lab's Center for Peripheral Studies (Ruotsin maaseutu).

Pan-African/Nordic pyrkii tuottamaan käytäntöön ja paikallisuuteen pohjautuvia taiteellisia tapoja ja työmalleja, joissa yhdistyvät paikalliset, alueelliset ja kansainväliset diskurssit. Nämä edistävät kulttuurien välisten merkitysten syntymistä. Projektin tavoitteena on kehittää pitkäaikaisia yhteistyön muotoja afrikkalaisten ja pohjoismaisten taiteilijoiden välillä.

Projektin perustana on orgaaninen pedagogiikka, jossa vuorovaikutus osallistujien välillä edistää oppimista. Paikkasidonnaisesti eri taustoista tulevat taiteilijat kohtaavat uudella paikassa, jossa ympäristöä lähestytään ja ymmärretään uusista näkökulmista käsin. Lähestymistavan tarkoituksena on purkaa ja luoda uudelleen taiteellisia käytäntöjä.

Merkityksellisyys Globus Opstart -ohjelmalle:
Projekti ankkuroituu vahvasti niin pohjoismaisiin kuin globaaleihin konteksteihin. Projekti luo uutta vakiinnuttamalla ja kehittämällä uusia kestäviä yhteistyön muotoja ja verkostoja Suomen, Malin ja Nigerian välillä.