Daf 2

Tietoa projektista:
Leiri pidetään Århusissa elokuussa 2021 ja se huipentuu esityksiin Aarhus Festugessa. GG:llä on kaksi keskeistä kohderyhmää: tanskalaiset taideopiskelijat ja paikalliset nuoret, jotka tulevat etnisesti moninaisista taustoista. GG luo kohtaamispaikan taideopiskelijoiden ja paikallisten toimijoiden välille. Tapahtuma keskittyy erityisesti tiedon vaihtoon ja oppimiseen musiikin, tanssin ja luovan ilmaisun avulla.

Glomus Glocal tutkii, kuinka globaali kulttuuri toimii paikallisesti. Tämä “glokaali” konteksti edistää siten taiteen luomista yhdessä. Projekti pyrkii edistämään monikulttuurillisuutta taiteen kentällä ja se sisällyttää sosioekonomisesti erilaisia toimijoita.

Projekti haastaa taidekorkeakoulujen rajoittunutta monikulttuurillista edustusta ja monimuotoisuutta. Kysymys moninaisuudesta on tärkeä niin opiskelijavalinnoissa kuin myös opiskelijoiden suhteessa henkilöstöön. Pohjoismaisilla taideinstituutioilla on tärkeä rooli olla osana tätä kehitystä. Glomus Glocal ei yritä ratkaista rakenteellisia ongelmia yksin, mutta luoda sen sijaan kohtaamispaikan, missä näitä tärkeitä kysymyksiä voidaan työstää laajasti. Projektin tavoitteena on vahvistaa moninaista edustusta ja monikulttuurillisuutta taidekouluissa sekä muilla kulttuurin aloilla Pohjoismaissa.

Merkityksellisyys Globus Opstart -ohjelmalle:
Projekti edistää keskustelua monimuotoisuuden ja monikulttuurisen edustuksen roolista pohjoismaisissa taidekorkeakouluissa. Rahasto näkee projektin hyvin tärkeänä sen pyrkiessä kehittämään uusia globaaleja verkostoja.