Bild Från Radoslav Istok

Tietoa projektista:
Projekti tutkii, miten eri tavoin modernisoivat toimenpiteet (kuten vesivoimalaitokset ja padot) ovat osallisina kulttuurillisissa muutosilmiöissä, kuten mm. kulttuuriperinnön tuhoutuminen/säilyminen, alkuperäiskansojen siirtämiset ja ympäristömuutokset. Projekti näkee, että mm. vesivoimalla, kulttuuriperinnöllä, paikallisväestöllä ja ympäristöllä on keskeinen rooli prosesseissa, jotka pyrkivät luomaan kestävää tulevaisuutta.

Projektin tavoitteena on täten luoda sekä paikallinen että globaali näkökulma kestävään kehitykseen keskittymällä konkreettisiin historiallisiin tapahtumiin, ympäristöihin ja yhteisöihin. Projekti pohjaa eri museokokoelmiin, arkistoihin ja akateemiseen tutkimukseen. Sen tavoitteena on tutkia Saamen ja Nubian välisiä suhteita kulttuurillisesti. Projekti pyrkii tuottamaan taidenäyttelyitä ja julkista ohjelmaa Ruotsissa, Norjassa, Egyptissä, Sudanissa ja Jordaniassa. Suunnitelmissa on myös tuottaa projektiin perustuva julkaisu.

Merkityksellisyys Globus Opstart -ohjelmalle:
Projekti pyrkii tutkimaan ja luomaan yhteyksiä Saamen (Norja, Ruotsi, Suomi ja Venäjä) ja Nubian (Egypti ja Sudan) välillä. Nämä kaksi kulttuurillista aluetta toimivat yli kansallisten rajojen. Projekti ankkuroituu vahvasti molemmille alueille ja se pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin, kuten mm. muuttoliike, alkuperäiskansat, arkeologiset kaivaukset ja ympäristökysymykset niin Skandinaviassa, Sudanissa ja Egyptissä kuin myös muissa globaaleissa konteksteissa. Rahasto näkee, että hanketta ei ole mahdollista toteuttaa ainoastaan Pohjolassa.