Tietoa projektista:
Kuinka taide voi rakentaa siljtoja tieteiden välillä? Ilmaston muutoksen vallitessa kaikkialla maailmassa, kuinka taide voi edistää ratkaisujen löytämisessä? Millä tavoin tiede voi tulla merkittäväksi osaksi kulttuurielämää, jossa inhimillinen kohtaa epäinhimillisen?

Projekti tutkii merissä tapahtuvia muutoksia käyttäen merilevää taiteellisena työvälineenä. Keräten yhteen kaksi erillistä paikkaa, jotka edustavat vastakkaisia näkökulmia, projekti pyrkii opettamaan empatiaa epäinhimillisen kanssa.

Sijoittuen Indonesian Javan rannikkoalueelle, suunnitelijat Julia Lohmann ja Talisa Dwiyani haluavat jakaa pohjoismaista tietämystään ja tuntemustaan luonnon ilmiöiden kautta. Yhteistyön avulla projekti tutkii materiallisuutta paikallisten ehtojen kautta.

Merkityksellisyys Globus Opstart -ohjelmalle:
Kiinnostava projekti, jossa maapallon pohjoiset ja eteläiset osat kohtaavat yhteisen materiaalin kautta, hyödyntäen ja kehittäen näin myös indonesialaista käsinukketaiteen perintöä.