Strategisk arbejdsmøde.jpg

Norden har et rigt og omfattende kulturliv i stærk udvikling og forandring. I de nordiske lande har der de seneste år været en tendens til, at kulturelle, kunstneriske og kreative sektorer har fået en stigende betydning for den lokale og regionale udvikling. Dermed er der blevet lagt et stadigt større ansvar for udviklingen af den kulturelle infrastruktur på regionalt og lokalt niveau.

Alle omvæltninger og udviklinger betyder nye udfordringer og muligheder, der kræver refleksion og analyse. Derfor har Nordisk Kulturfond indkaldt til strategimøde, hvor der blandt andet skal diskuteres, hvad der sker, når samfundet og regionen bevæger sig fra én struktur til en anden – hvordan kan vi forstå kulturens og kunstens rolle, og hvor skal Nordisk Kulturfond virke og gøre en forskel?

På strategimødet deltager fondens bestyrelse, sagkyndige, sekretariat samt nøglepersoner fra kultursektoren. Dagen tager udgangspunkt i fire spor:

  1. Kulturbegreb – kunst, kultur og sociale fællesskaber
  2. Forankring af kunst- og kulturpolitikken
  3. Verden i Norden & Norden i Verden
  4. Det lokale og regionale perspektiv


Arbejdsmødets analyser og udfordringer kommer til at udgøre fundamentet for fondens kommende treårige strategi og virksomhedsplan for 2019-21 samt formuleringen af fondens overordnede prioriteringer.